Serdecznie witamy na stronach Klubu Osiedlowego "Krąg" - Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu...   ***   Roman Modrzyński, laureatem "Nagrody Człowiek Łazarza roku 2022".   ***   Tytuł „Przyjaciel Łazarza” otrzymali:  Joanna Ellman, Sylwia Badzińska, Teresa Jaroszewska, Małgorzata Bandurska i Adam Antoniewski   ***   „Kapela znad Baryczy” laureatem „Nagrody im. Stanisława Strugarka”.   ***   "Nagrodę Roku Klubu Krąg" otrzymała Joanna Heller.   ***   Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy!
AKTUALNOŚCI
sezon 2021/2022
sezon 2020/2021
sezon 2019/2020
sezon 2018/2019
sezon 2017/2018
sezon 2016/2017
sezon 2015/2016
sezon 2014/2015
sezon 2013/2014
sezon 2012/2013
sezon 2011/2012
sezon 2010/2011
sezon 2009/2010
sezon 2008/2009
sezon 2007/2008
sezon 2006/2007
sezon 2005/2006
sezon 2004/2005
2007/2008 - Czerwiec
2008-06-26
Podziękowania za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Podziękowania za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Uroczyste zakończenie sezonu kulturalno-oświatowego 2007/2008 na Łazarzu było dobrą okazją do przypomnienia XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz wspomnień i przedstawieniu imponujących efektów tej niesamowitej akcji zorganizowanej przez Klub "Krąg" znalazł się tego dnia czas na podziękowania.

Szefowa Sztabu XVI Finału WOŚP w Klubie "Krąg" – Magdalena Kaczmarek wręczyła osobom zaangażowanym w prace Sztabu pamiątkowe dyplomy podpisane przez Jurka Owsiaka. Dyplomy uznania otrzymały osoby pomagające przy organizacji Finału: Maria Klimczak, Joanna Heller, Kazimierz Rafalik, Janusz Rochowski oraz Klub Tańca Towarzyskiego Krąg, Klub Radiestetów im. Czesława Spychalskiego, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Koło przy Klubie Krąg. Dyplom otrzymał także Klub Osiedlowy Krąg oraz imiennie pracownicy klubu: Małgorzata Bandurska, Marianna Jarzina, Izabela Wysocka, Janusz Heller i Wojciech Wysocki.

Warto przypomnieć, iż główni organizatorzy sztabu Magdalena Kaczmarek, Dorota Domańska, Kazimierz Pierzchalski zostali za przygotowanie tegorocznego finału WOŚP wyróżnieni Nagrodą Roku Klubu Krąg w kategorii: "za działalność społeczną", a druhna Magdalena Kaczmarek otrzymała w tym roku tytuł "Przyjaciela Łazarza".

2008-06-26
Zakończenie sezonu kulturalno-oświatowego 2007/2008

Od wielu lat do tradycji naszego Domu Kultury należy organizowanie uroczystego zakończenia Roku Kulturalno-Oświatowego na Łazarzu. Zawsze jest to impreza z udziałem działaczy samorządowych i społecznych związanych z naszym Klubem i osiedlem. Podczas takich spotkań jest czas na podsumowanie jak i na podziękowania dla osób i instytucji, których praca przyczyniła się do rozwoju życia społeczno - kulturalnego na Łazarzu.

Tegoroczna uroczystość kończąca sezon 2007/2008 miała miejsce w Klubie "Krąg" w czwartek 26 czerwca. Gośćmi honorowymi byli: pani Lidia Dudziak - radna miasta Poznania oraz ksiądz Marian Ciesielski – tegoroczny laureat nagrody "Człowiek Roku Łazarza". W trakcie spotkania przewodniczący Rady Osiedla "Łazarz" pan Jerzy Babiak oraz kierownik Klubu "Krąg" pan Janusz Heller w krótkich wystąpieniach ocenili i omówili najważniejsze wydarzenia kończącego się roku kulturalnego. Wręczone zostały też tradycyjne Nagrody Klubu "Krąg" przyznawane w dziesięciu kategoriach.
Czwartkowe spotkanie zakończył koncert z udziałem gwiazdy polskiej piosenki poetyckiej Jana Błyszczaka „Mufki” oraz pianisty Michała Karasiewicza.

Nagrody Klubu Krąg za rok 2008 otrzymały niżej wymienione osoby i instytucje:
 • NAGRODA ROKU 2008 - Stanisław Kruk (instruktor harcerski komendant Szczepu ZHP Łazarz) za 25 letnią działalność społeczną na Łazarzu
 • Łazarska Nagroda Artystyczna – Kazimierz Rafalik
 • Nagroda Roku 2008 za działalność oświatową - Stowarzyszenie Radiestetów im. Czesława Spychalskiego
 • Nagroda Roku 2008 za działalność wystawienniczą - Gertruda Bobowska oraz Maria Klimczak (z Poznańskiego Stowarzyszenia Pracy Twórczej)
 • Nagroda Roku 2008 za działalność turystyczno-krajoznawczą - Klub Turystyki "Piechur"
 • Nagroda Roku 2008 za działalność sportowo-rekreacyjną - Justyna Jakubowska oraz Stowarzyszenie "Wiara Lecha"
 • Nagroda Roku 2008 za działalność społeczną - Organizatorzy 16 Finału WOŚP (Magdalena Kaczmarek, Dorota Domańska, Kazimierz Pierzchalski)
 • Sponsor Roku 2008 - Józef Żeleński oraz Stanisław Kruk
 • Nagroda specjalna za rok 2008
  - Organizatorzy strony internetowej "Trzy oblicza Łazarza" (Jan Kurek, Remigiusz Koźiński, Marcin Kurek, Jacek Hałasik, Rοbert Tοkаrz)
  - Organizatorzy Klubu Dyskusyjnego „Łazarski Fyrtel” (Janusz Ludwiczak, Janusz Heller)
 • Nagroda Honorowa za rok 2008 - Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania
(lista laureatów z poprzednich lat znajduje się w dziale: Nagrody Klubu "Krąg")

Rada i Kierownictwo Osiedla "Łazarz" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" oraz Klub Osiedlowy "Krąg" wszystkim laureatom Nagród Klubu "Krąg" za rok 2008 składa serdeczne gratulacje i podziękowania i wyraża nadzieję, iż w dalszym ciągu ich praca i zaangażowanie będzie przyczyniać się do rozwoju naszego Klubu i dzielnicy.

2008-06-18
Łazarskie zuchy w poznańskim magistracie
Łazarskie zuchy w poznańskim magistracie

Każdego roku z okazji Dnia Dziecka Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Maciej Frankiewicz gości w Urzędzie zuchy z terenu Miasta Poznania. W tym roku spotkanie odbyło się.. 17 czerwca w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Pan Prezydent spotkał się z przedstawicielami 8 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej "Nieboraki" ze Szczepu „Łazarz” oraz 19 Wildeckiej Gromady Zuchowej "Słoneczne Urwisy", 30 Staromiejskiej Gromady Zuchowej "Chruptaczki" i 12 Nowomiejskiej Gromady Zuchowej "Czterolistne Koniczynki".

Nasze zuchy pod wodzą dh Doroty Domańskiej mogły nie tylko porozmawiać z panem Prezydentem ale i wręczyć mu drobną pamiątkę symbol gromady. Na zakończenie spotkania zuchy otrzymały od prezydenta Macieja Frankiewicza słodkie upominki oraz życzenia udanych wakacji. Kilka fotografii z tego nietypowego spotkania w naszej galerii.

2008-06-09
Dni Łazarza nie tylko w Kręgu

Dni Łazarza to impreza zainaugurowana w 1987 roku z inicjatywy Klubu Osiedlowego Krąg Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu. W Kręgu od wielu lat znajduje się siedziba Komitetu Organizacyjnego i zapadają najważniejsze decyzje dotyczące organizacji i przebiegu kolejnych Dni Łazarza. Klub Krąg jest też inicjatorem i organizatorem większości imprez. Tu z reguły następuje zarówno uroczysta inauguracja jak i zakończenie corocznego święta podczas którego wręczane są nagrody i wyróżnienia.

Od lat celem kierownictwa Klubu i Komitetu Organizacyjnego jest poszerzenie grona uczestników i współorganizatorów Dni Łazarza. Stąd też w programie XIX Dni Łazarza znalazły się imprezy (festyny, konkursy, przeglądy, turnieje sportowe, wycieczki, wystawy) przygotowane przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (gimnazja i licea), przedszkola, parafie, domy kultury. I tak min.: Biblioteka Raczyńskich zaprosiła na spotkanie autorskie z Pawłem Andersem, który opowiedział o nazewnictwie poznańskich ulic i Łukaszem Wierzbickim autorem książki o podróżniku Kazimierzu Nowaku. Festyn dla najmłodszych mieszkańców Łazarza to z kolei wkład w Dni Przedszkola nr 89.

Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego pod niezawodnym kierownictwem pani profesor Ewy Jakubowskiej-Klonek przygotowała konkurs gwarowy, dwie wystawy plastyczne poświęcone Łazarzowi oraz zaprosiła mieszkańców Poznania na wycieczkę krajoznawczą po Łazarzu.

Po raz kolejny ciekawy i atrakcyjny program przygotował łazarski portal internetowy lazarz.pl. Jego twórca i główny animator Janusz Ludwiczak zaprosił min. do zwiedzenia Muzeum Introligatorstwa przy ul. Matejki, lokomotywowni przy ulicy Kolejowej oraz do złożenia wizyty w Redakcji Głosu Wielkopolskiego. Natomiast wśród wielu imprez towarzyszących Dniom Łazarza znalazł się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Osiedla Świętego Łazarza.

Relacje z imprez przygotowanych przez portal oraz innych organizatorów "Dni Łazarza" zamieszczone są na stronach 19dni.lazarz.pl.

Wszystkim tym którzy włączyli się w organizację "XIX Dni Łazarza" Komitet Organizacyjny składa serdeczne podziękowanie.

2008-06-09
Nagroda im. Stanisława Strugarka

Pięć lat temu w roku 2003 podczas XIV Dni Łazarza odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą znanemu poznańskiemu dziennikarzowi i popularyzatorowi gwary poznańskiej Stanisławowi Strugarkowi. Tablica została umieszczona na kamienicy przy ulicy Lodowej gdzie żył i tworzył Strugarek. W tym samym roku została ustanowiona nagroda imienia Stanisława Strugarka przyznawana za popularyzowanie gwary poznańskiej. Pierwszym laureatem nagrody został twórca postaci Starego Marycha red. Juliusz Kubel z Radia Merkury.

Podczas uroczystego finału XIX Dni Łazarza ogłoszono wyniki VI edycji konkursu. Tym razem nagroda im. Stanisława Strugarka opuściła granice Poznania. Otrzymała ją dyrektorka szkoły w Bukówcu Górnym koło Włoszakowic pani Zofia Dragan.

2008-06-09
Człowiek Roku 2008 Łazarza
Człowiek Roku 2008 Łazarza

Najważniejszym punktem uroczystego zakończenia Dni Łazarza jest od lat ogłoszenie wyników plebiscytu - konkursu o tytuł Człowieka Roku Łazarza. Kapitułę tytułu stanowią przedstawiciele dwóch łazarskich Rad Osiedlowych, Komitetu Organizacyjnego Dni Łazarza, Klubu Krąg oraz wszyscy dotychczasowi laureaci tytułu. Kapituła na tajnym posiedzeniu w dniu 6 czerwca (niestety bez udziału członków Rady Osiedla Święty Łazarz) Człowiekiem Roku 2008 wybrała księdza Mariana Ciesielskiego.
Tegoroczny laureat konkursu - plebiscytu jest zasłużonym łazarskim kapłanem, proboszczem Parafii pw. Chrystusa Sługi a jednocześnie budowniczym kościoła przy ulicy Macieja Palacza w Poznaniu.

2008-06-09
"Przyjaciel Łazarza"

Po raz dziesiąty podczas uroczystego zakończenia Dni Łazarza przyznawano plakietki "Przyjaciel Łazarza", którymi Komitet Organizacyjny Dni Łazarza wyróżnia osoby zaświadczające swą pracą zawodową i prowadzoną działalnością społeczną, iż nasza dzielnica jest im szczególnie bliska. W tym roku z okazji małego jubileuszu plakietki przeistoczyły się w statuetki przygotowane według autorskiego projektu przez artystę rzeźbiarza Kazimierza Rafalika.

W roku 2008 zaszczytny tytuł Przyjaciela Łazarza otrzymali:
 • Pani Magdalena Kaczmarek – podharcmistrz ZHP, instruktor Szczepu Łazarz, organizatorka Sztabu 16 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Klubie Krąg
 • Pan Przemysław Kubala – wieloletni sponsor Dni Łazarza
 • Pan Jerzy Moliński – działacz społeczny, fotografik
(lista laureatów z poprzednich lat znajduje się w dziale: Nagrody Klubu "Krąg")
2008-06-08
Koncert "Gaude Mater"
Koncert

Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu oraz Komitet Organizacyjny XIX Dni Łazarza i Klub Osiedlowy "Krąg" byli organizatorami koncertu muzyki organowej i kameralnej "Gaude Mater" w którym wystąpili soliści: Mikołaj Cieślak, Oliwia Czarnecka, Patrycja Kubiak, Maria Penc, Joanna Zawiślak i inni, zespół instrumentalny pod kierownictwem Wojciecha Michalskiego oraz Chór Kameralny i Zespół Kameralny pod dyrekcją Małgorzaty Kwaśnik-Chmielewskiej z Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Koncert odbył się w niedzielę 8 czerwca w Kościele Matki Boskiej Bolesnej przy ulicy Głogowskiej przed wieczorna msza święta.

Koncert podobnie jak w roku ubiegłym przygotowała pani profesor Małgorzata Kwaśnik-Chmielewska a opiekę artystyczną sprawował dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych pan Wojciech Michalski. Koncert "Gaude Mater" w łazarskim kościele już po raz czwarty towarzyszył obchodom Dni Łazarza.

Zapraszamy do galerii na fotograficzna relację Jana Kurka.
2008-06-08
Koncert Finałowy XIX Dni Łazarza
Koncert Finałowy XIX Dni Łazarza

Koncert rozrywkowy był głównym wydarzeniem ostatniego dnia święta tej znanej poznańskiej dzielnicy. W niedzielę, 8 czerwca 2008 organizatorzy Dni Łazarza zaprosili mieszkańców Poznania do Parku Wilsona, gdzie w tamtejszej Muszli Koncertowej odbył się wielki Koncert Finałowy XIX Dni Łazarza.

W tym wyjątkowym zakątku Poznania, jakim jest ten zabytkowy park zaprezentowała się Reprezentacyjna Orkiestra Miasta Poznania – Orkiestra Dęta MPK. Muzycy pod batutą kapelmistrza Jarosława Gerlicha wykonali porywający koncert promenadowy, na który złożyły się muzyka operetkowa, marsze, polki i walce oraz przeboje muzyki rozrywkowej. Popisy instrumentalistów wzbogacili soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu - Anna Bajerska Witczak i Karol Bochański (patrz galeria cz.1). Od trzech lat atrakcją występu Orkiestry MPK były popisy taneczne zespołu baletowego przygotowanego przez choreografa Alicję Curujew. Zespół tworzą dziewczęta z Państwowej Szkoły baletowej w Poznaniu.(patrz galeria: cz.2 i cz.3)

W drugiej części finałowego koncertu wystąpiły zespoły taneczne: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Cepelia - Poznań" działający na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 prowadzony przez Jadwigę Banaś (patrz galeria cz.5), Dziecięcy Zespół „Fiki-Miki” również z MDK nr 3 (patrz galeria cz.4) oraz Amatorski Klub Taneczny "Krąg" (z Klubu Krąg )- prowadzony przez wieloletniego instruktora tańca towarzyskiego Mariusza Wyttyka.

Imprezę w Parku Wilsona zakończył barwny i pełen wigoru pokaz Zespołu Tańca Węgierskiego "Piroska" (patrz galeria cz.5).
Wielogodzinny finałowy XIX Dni Łazarza prowadzili: Zbigniew Grochal oraz Janusz Heller.

Zapraszamy na fotograficzna relację do naszej galerii: cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5
2008-06-07
Festyn Łazarski
Festyn Łazarski

Festynów osiedlowych w Poznaniu są dziesiątki, natomiast Festyn Łazarski jest jeden. Jeden, bo na stałe wpisany w koloryt i tradycję tej niepowtarzalnej dzielnicy. Trudno też wyobrazić doroczne Dni Łazarza bez Festynu Łazarskiego. Każdy jest inny, niepowtarzalny, robiony z większym czy mniejszym rozmachem, ale zawsze z szacunkiem i miłością dla Łazarza i jego mieszkańców.

Pierwszy Festyn Łazarski został zorganizowany w 1990 roku przez Klub Osiedlowy "Krąg" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald". W rok później impreza została włączona na stałe do programu Dni Łazarza stając się od tego czasu jego znakiem firmowym. Od samego początku nietypowa jest lokalizacja festynu - nie jest to ani park, boisko czy plac ale ruchliwa na co dzień ulica Romana Dmowskiego. Na potrzeby imprezy zamykany (dla ruchu kołowego) jest odcinek tej ulicy bezpośrednio przed klubem "Krąg".

Dwudziesty jubileuszowy Festyn Łazarski odbył się w sobotę 7 czerwca. Na dobry początek i na powodzenie festynowej imprezy członkowie klubowego koła PZHGP wypuścili z klatki gołębie pocztowe. To też już taka nasza łazarska tradycja. Potem były okolicznościowe mowy (brawa dla Przewodniczącego Babiaka za inżynierską zwięzłość). W tym momencie wyruszyła III Parada Łazarska. Na estradzie festynowej przez cały dzień trwał koncert rozrywkowy. Zaprezentowały się zespoły artystyczne Klubu "Krąg", oraz zaproszeni goście: zespoły artystyczne z Młodzieżowego Domu Kultury nr 3, Zespół Folklorystyczny "Łaniki" z Uniwersytetu Przyrodniczego i cheerleaderki z Zespołu Szkół Handlowych. W roli gwiazd festynu wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Kolejarzy Poznania imienia Karola Kurpińskiego oraz Piotr Bugzel. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna w rytmie rock&rolla, które wykonywał zdobywający coraz większą popularność Piotr Bugzel.

W trakcie Festynu odbyły się: pokazy walk karate (Ognisko TKKF Grunwald) i pokaz młodych akrobatów sportowych ze Szkoły Podstawowej nr 69. Strażacy po zaprezentowaniu wozu bojowego zrobili "frajdę" dzieciom schładzając je strumieniami zimnej wody (upał nie był sprzymierzeńcem organizatorów). Wśród konkursów dużą popularnością cieszyły się: tor przeszkód dla dzieci, konkurs gwarowy, wybory Miss Łazarza, konkursy na najmilszą maskotkę i najsympatyczniejszego zwierzaczka oraz na najśmieszniejszą fryzurę. Wielką frajdą dla najmłodszych był powietrzny zamek, z którego skorzystało 420 dzieci (na szczęście nie potrzeba było kupować biletów).
Nie był to koniec festynowych atrakcji. Działała strzelnica, był pokaz ratownictwa medycznego, można było zmierzyć ciśnienie i zbadać poziom cukru. Sponsorzy Dni Łazarza przygotowali liczne konkursy. Podobnie jak w roku ubiegłym na festynie można było zmierzyć się z prawdziwym mistrzem szachowym Krzysztofem Grzesińskim, który przez pięć godzin rozgrywał symultanę szachową. Wielu próbowało szczęścia. Wynik był imponujący 115:2.
Pod wieczór Maja ¯urawska - instruktorka tańca związana z Centrum SIC! - zapraszała publiczność do udziału w "Rodzinnych Tańcach w Kręgu" czyli szybkim kursie tańców z różnych stron świata.
Koncert rozrywkowy i całość festynu poprowadził aktor Tadeusz Falana z Teatru "Krokodyl".

Festynowe wspomnienia można odświeżyć sobie w galerii cz.1, cz.2.
2008-06-07
Ułani, ułani, malowane dzieci...
Ułani, ułani, malowane dzieci...

Komitet Organizacyjny XIX Dni Łazarza zaprosił do udziału w III Paradzie Łazarskiej Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Udział kawalerzystów był niewątpliwie największą ozdobą tegorocznej parady.Jednym z uczestników oddziału jest Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pan Maciej Frankiewicz - honorowy patron XIX Dni Łazarza.

Trasa Pary przebiegała w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 77 noszącej imię 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Przejazd Ułanów po łazarskich ulicach został udokumentowany na fotografiach, które znajdują się w naszej galerii.

2008-06-07
"Powstańcy na Łazarzu"

Podobnie jak w roku ubiegłym w Paradzie Łazarskiej wzięli udział członkowie grup rekonstrukcyjnych, przebrani w mundury i broń z czasów Powstania Wielkopolskiego. A dokładnie rzecz biorąc były to niemieckie mundury z okresu I wojny światowej przyozdobione w biało-czerwone powstańcze kokardy.

Na czele kilkunastoosobowej kolumny maszerował w mundurze kapitana Przemysław Maćkowiak - organizator całego przedsięwzięcia a jednocześnie oddany przyjaciel naszego Klubu. W role żołnierzy wcielili się członkowie Sekcji Historycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia oraz Grupy Rekonstrukcyjnej "Salamandra" i Wielkopolskiej Grupy Miłośników Historii "Wiarus" oraz ochotniczo Wojciech Wysocki i Krzysztof Heller. 27 grudnia będziemy obchodzić 90 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zapraszamy do galerii.
2008-06-07
III Parada Łazarska
III Parada Łazarska

Mimo problemów związanych z ustaleniem terminu jak i przebiegiem trasy udało zorganizować się po raz trzeci Paradę Łazarską, która stała się mocnym punktem obchodów święta dzielnicy Łazarz. Tym razem nie sprzed Kościoła pw. MBB lecz spod Klubu Krąg i nie ulicą Głogowską lecz małymi łazarskimi ulicami przebiegała trasa tegorocznej parady. W bieżącym roku Parada Łazarska nie inaugurowała Dni Łazarza a poprzedzała Festyn Łazarski.

W Paradzie wzięli udział: członkowie Honorowego Komitetu Organizacyjnego Dni Łazarza, członkowie Komitetu Organizacyjnego, zuchy i harcerze ze Szczepu Łazarz, chór Boże Serduszka z kościoła MBB, dzieci i młodzież szkolna w tym liczna grupa z Gimnazjum nr 51,członkowie sekcji Klubu Osiedlowego Krąg w tym Klubu Seniora Bamberka. Uczestnicy parady maszerowali przy dźwiękach marszowej muzyki, którą wykonywała Orkiestra Reprezentacyjna Kolejarzy Miasta Poznania im. Karola Kurpińskiego. Przebieg parady muzycznie wzbogacały też rytmiczne dźwięki zespołu bębniarzy ze Stowarzyszenia Horyzonty. Niewątpliwą ozdobą tegorocznej parady był udział zarówno grup rekonstrukcyjnych w mundurach żołnierzy Powstania Wielkopolskiego oraz Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania wśród których wyróżniał się Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pan Maciej Frankiewicz - honorowy patron XIX Dni Łazarza. Trasa III Parady Łazarskiej wiodła ulicami: R. Dmowskiego - K. Potockiej - Lodowa - Rynek Łazarski - A. Małeckiego - J. Łukaszewicza - K. Potockiej - R. Dmowskiego.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż przyszłoroczna parada zorganizowana podczas Jubileuszowych XX Dni Łazarza odbędzie się z większym udziałem uczniów łazarskich szkół, a członkowie rady osiedla w większym stopniu będą identyfikować się ze świętem dzielnicy, którą reprezentują. Wszystkim uczestnikom III Parady Łazarskiej Komitet Organizacyjny składa serdeczne podziękowanie.

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej IV Paradzie Łazarskiej. Tymczasem prosimy obejrzeć paradę w naszej galerii: cz.1, cz.2, cz.3
2008-06-06
Łazarski Omnibus 2008. Gimnazjum 51 zdetronizowane.
Łazarski Omnibus 2008. Gimnazjum 51 zdetronizowane.

"Łazarski Omnibus" - turniej wiedzy o Łazarzu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jest imprezą od wielu lat towarzyszącą Dniom Łazarza. W tym roku pobity został kolejny rekord. W Klubie Osiedlowym Krąg zjawiło się bowiem aż 14 trzyosobowych drużyn. W turnieju udział wzięli reprezentanci Szkół Podstawowych nr 9, 26 i 69 oraz gimnazjów nr 51 i 53. Uczestnicy musieli się zmierzyć z 11 zadaniami dotyczącymi Łazarza oraz znajomości postaci ks. Czesława Piotrowskiego.

Turniej jak co roku rozegrano w Klubie "Krąg". Zadania konkursowe oceniali: Feliks Bijakowski - członek Rady Osiedla Łazarz SM Grunwald, Izabela Wysocka - Komitet Organizacyjny XIX Dni Łazarza oraz Andrzej Grzybowski - członek Rady Osiedla Łazarz SM Grunwald. Omnibus poprowadziła pomysłodawczyni konkursu Joanna Heller.

"Łazarski Omnibus 2008" wygrała drużyna "C" ze Szkoły Podstawowej nr 26 zdobywając 93 punkty w składzie: Marta Grzelak, Anna Kucharska, Natalia Chiwrot, drugie miejsce – drużyna "D" ze Szkoły Podstawowej nr 26 - 75 punktów, trzecie miejsce - drużyna "A" ze Szkoły Podstawowej nr 26. IV miejsce exequo zajęły drużyny "B" ze Szkoły Podstawowej nr 69 i "B" ze Szkoły Podstawowej nr 9. Tak więc drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 26 "zgarnęły" prawie wszystko. Tym samym zdetronizowały zwycięzców pięciu poprzednich edycji, którymi były drużyny z Gimnazjum nr 51.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z turnieju cz.1 i cz.2.
2008-06-06
Konkurs Plastyczny "Nasz Łazarz"
Konkurs Plastyczny

Od wielu lat w programie Dni Łazarza znajduje się konkurs plastyczny "Nasz Łazarz" organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3. W piątek 6 czerwca została otwarta wystawa pokonkursowa oraz wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu. W części artystycznej wystąpiły zespoły wokalne i taneczne działające przy MDK nr 3.

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO "NASZ ŁAZARZ"
 • Marysia Banaś 6 lat
 • Łukasz Sobczak 6 lat
 • Agnieszka Cieślewicz 6 lat
 • Mateusz Tomczak 5 lat
 • Basia Krakowska 10 lat
 • Ola Kruszewska 10 lat
 • Dorota Bociańska 10 lat
 • Kamil Pietrzak 11 lat
 • Basia Piotrkowska 11 lat
 • Paulina Ciszek 12 lat
 • Ala Pawlicka 13 lat
 • Agata Fryga 13 lat
 • Staś Łaciński 14 lat
Fotograficzna relacja z wystawy i uroczystego zakończenia konkursu w naszej galerii cz.1, cz.2.
2008-06-05
Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych "Krąg -2008"
Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych

Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych to niewątpliwie jedna z najstarszych imprez towarzyszących Dniom Łazarza. Od lat prezentują się na nim nieprofesjonalne zespoły dziecięce, młodzieżowe jak i te złożone z osób starszych.

Podczas tegorocznego dwudniowego przeglądu wystąpiły zespoły artystyczne działające nie tylko na Łazarzu. Bogaty program przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9. Widzom zaprezentowały się szkolne zespoły teatralne, taneczne i muzyczne. W Kręgu wystąpił teatrzyk "Ekokapturek", zespół taneczny "Dziewiątka" oraz zespół teatralno - muzyczny, który przygotował program "Zdrowie to ważna rzecz, a krasnoludki wiedzą jak je mieć". W pierwszym dniu przeglądu gospodarzy zaprezentował Zespół Artystyczny "Łazarski Krąg". Natomiast drugi dzień przeglądu zdominowany został przez seniorów. Na estradzie klubowej wystąpiły amatorskie zespoły: "Tęcza", "Jesienne Róże" oraz Kabaret Seniorów "Wiosenne Krokusiki".

Zapraszamy do galerii
2008-06-05
Nazewnictwo łazarskich ulic - spotkanie z Pawłem Andersem
Nazewnictwo łazarskich ulic - spotkanie z Pawłem Andersem

W ramach XIX Dni Łazarza biblioteka przy ulicy Lodowej gościła fotografika i krajoznawcę Pawła Andersa. Paweł Anders, inżynier transportu szynowego, projektant wielu poznańskich skrzyżowań tras tramwajowych, jest znany przede wszystkim jako autor przewodników po Wielkopolsce, napisał też regionalny słownik biograficzny "Patroni wielkopolskich ulic".

Podczas wykładu gość przedstawił pokrótce na podstawie swojej rodziny splatające się losy Polaków i Niemców poznańskich przełomu XIX i XX wieku. Następnie prezentując historyczne mapy Poznania omówił rozwój dzielnicy Łazarz od etapu małej wsi aż po dzisiejszą wielkomiejską zabudowę. Przedstawił również zmiany w nazewnictwie ulic odzwierciedlające przemiany polityczne i społeczne zachodzące w naszym mieście na przestrzeni lat. Spotkanie zakończyła dyskusja z uczestnikami prelekcji.

2008-06-04
Zielony Bal
Zielony Bal

Dobry nastrój oraz zielony element stroju - tyle tylko wystarczyło, aby zostać uczestnikiem tradycyjnej imprezy tanecznej towarzyszącej niezmiennie od 12 lat Dniom Łazarza. Wprawdzie organizatorzy w programie napisali o wieku +50 lat ale tak naprawdę dowody osobiste nie były sprawdzane i 40-latkowie bez problemu dostali się na imprezę :-).
Zielony bal miał zagwarantowaną doskonaą oprawę muzyczną w postaci czteroosobowego zespołu instrumentalno-wokalnego "Remis".

Zapraszamy do naszej galerii.
2008-06-03
Każdemu wolno... śpiewać
Każdemu wolno... śpiewać

We wtorek 3 czerwca w Klubie Osiedlowym Krąg odbył się XVIII Otwarty Konkurs Piosenki "Każdemu wolno... śpiewać". Ta najstarsza klubowa impreza konkursowa od lat niezmiennie towarzyszy Dniom Łazarza

W tegorocznym konkursie zaprezentowało się 11 wykonawców w tym dziewięciu solistów oraz duet i tercet. Jury w składzie: Joanna Heller, Feliks Bijakowski (przewodniczący), Izabela Wysocka miało trudny orzech do zgryzienia. Po długich obradach przyznano pierwszą nagrodę siedemnastoletniej Soni Ławniczak uczennicy XIV LO, która zaśpiewała piosenkę "Dziesięć przykazań" z repertuaru zespołu „Bajm”. Drugie miejsce exequo zajęli Jagoda Szkudlarz oraz ubiegłoroczny laureat konkursu Paweł Nowak. Trzecie miejsce oraz nagrodę publiczności otrzymała Alicja Różycka. Jury doceniło również popisy wokalne tercetu w składzie Oliwia Klecha, Anna Walczak, Kuba Frąckowiak oraz duetu Magdalena Klim i Zuzanna Borowska.
Konkurs prowadził kierownik klubu – Janusz Heller.

Relację z imprezy można obejrzeć w naszej galerii.
2008-06-03
Łazarski Dziecięcy Turniej Piłkarski
Łazarski Dziecięcy Turniej Piłkarski

Mimo wcześniejszych obaw organizatorów (sekcji łazarskiej Stowarzyszenia "Wiara Lecha") pogoda dopisała, i to aż w nadmiarze, bo przez cały turniej z nieba lał się żar. Na szczęście na zawodników czekała już "Energia Lecha", a w przerwie można było schronić się w cieniu. Przeprowadzono losowanie par półfinałowych, w którym los zetknął ze sobą ekipę gospodarzy z zespołem SP 90, oraz obie drużyny ze szkoły nr 9. Już pierwsze spotkanie pokazało, że poziom rozgrywek będzie wysoki, a była to dopiero zapowiedź czekających nas emocji. Ostatecznie w finale znalazły się "Dwie Siódemki" oraz "Tornado z Dziewiątki", wcześniej jednak przewidziana była przerwa na regenerację sił młodych zawodników.

Przygotowany posiłek i napoje pomógł odzyskać energię, w międzyczasie każdy mógł też wziąć udział w krótkich konkursach. Najpierw dzieciaki udowodniły, że są prawdziwymi kibicami odpowiadając bezbłędnie na pytania dotyczące wiedzy o Lechu. Następnie popisały się umiejętnościami boiskowymi w konkursie rzutów karnych i żonglowania piłką.

Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni, najlepszy w podbijaniu piłki otrzymał także specjalne wyróżnienie.

Po przerwie w boju o brązowy medal zmierzyły się zespoły "Tygrysków Dziewiątki" oraz "SP 90", a po zaciętym meczu ze zwycięstwa cieszył się drugi z nich. W finale losy zwycięstwa ważyły się do ostatnich minut, trenerzy nieustannie mobilizowali swoich podopiecznych do walki, a ostatecznie drużyna gospodarzy pokonała swoich rywali 1:0. Jako, że turniej odbywał się z okazji Dni Łazarza, nagrody wręczał ich główny organizator, kierownik klubu Janusz Heller. Dla każdego przygotowane były dyplomy, plakaty, oraz upominki związane z Lechem Poznań, trzy pierwsze zespoły udekorowane zostały także medalami. Osobna nagroda czekała na króla strzelców, którym został zawodnik "Tornada z Dziewiątki", Damian Plewa.

Rozgrywki zakończyła chwila dla fotoreporterów, którzy uwiecznili radość zwycięskiej drużyny w błysku fleszy. Uśmiechy na twarzach piłkarzy najlepiej świadczą o sukcesie turnieju, miejmy więc nadzieję, że rozgrywki na stałe wpiszą się w kalendarz łazarskich imprez. Zapraszamy do galerii (cz.1 i cz.2) a miłośników sportowych statystyk do zapoznania się z wynikami.

2008-06-02
I Turniej Poetycki Jednego Wiersza o "Statuetkę Św. Łazarza"
I Turniej Poetycki Jednego Wiersza o

Był to nowy pomysł na tegoroczne Dni Łazarza. Ludzie pióra i poezji spotkali się w poniedziałek 2 czerwca w Klubie Krąg aby zmierzyć się w I Turnieju Poetyckim Jednego Wiersza o "Statuetkę św. Łazarza". A było o co walczyć. Autor najpiękniejszego wiersza otrzymał "Statuetkę Świętego Łazarza" - rzeźbę Kazimierza Rafalika.

Warunkiem udziału w imprezie było odczytanie własnoręcznie napisanego wiersza. Do łazarskiego konkursu zgłosiło się aż dziewiętnastu poetów. Wiersze oceniało profesjonalne jury pod przewodnictwem znanego krytyka sztuki Andrzeja Haegenbartha. W składzie jury znaleźli się również: poeta Jerzy Grupiński i rzeźbiarz Kazimierz Rafalik. Tytułowa statuetkę, która stanowiła główną nagrodę turnieju ufundował jej autor Kazimierz Rafalik. Otrzymała ją pani Mirosława Poncyliusz autorka wiersza pt. "Zdarzyło się nam życie". Organizatorzy przyznali również kilka wyróżnień, w tym za wiersz o tematyce łazarskiej. A było ich sporo! Wszystkich jednak zaskoczył tytuł "WRS, jak dematerializacja Łazarza. Wiersz fizyczno-chemiczny, jak pierwsza burza w tle". Autor tak długi tytuł tłumaczył faktem, że krótkie tytuły jego wierszy były niezauważalne!

Turniej Poetycki Jednego Wiersza tak jak każda ważniejsza klubowa impreza jest udokumentowanym zdjęciami w naszej galerii, do której zapraszamy.
2008-06-02
"Magiczny Poznań"

Wystawa prac plastycznych członków Poznańskiego Stowarzyszenie Pracy Twórczej w Galerii "Krąg" organizowana w ramach 19 Dni Łazarza została uroczyście otwarta w poniedziałek 2 czerwca. Mecenat nad wystawą zatytułowaną „Magiczny Poznań" objął urząd Miasta Poznania. Wystawę uroczyście otworzyła Prezes Stowarzyszenia pani Izabela Hermanowska. Gościem honorowym była pani Anna Szała z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania.

Zapraszamy do klubowej galerii cz.1 i cz.2.
2008-06-02
Afryka dzika
Afryka dzika

Kolejną imprezą święta dzielnicy Łazarz było spotkanie w Kręgu z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek o Kazimierzu Nowaku. Zaproszony przez Bibliotekę Raczyńskich pisarz opowiadał dzieciom z okolicznych szkół o wielkim podróżniku, który samotnie pokonał Afrykę na rowerze. Łukasz Wierzbicki jest autorem książki "Kazimierz Nowak. Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936". W marcu tego roku pisarz wydał książkę dla dzieci "Afryka Dzika" opowiadającą o licznych przygodach podróżnika z Łazarza.

Kazimierz Nowak urodził się 11 stycznia 1897 roku w Stryju na Podhalu. Po pierwszej wojnie światowej przeprowadził się do Poznania i podejmuje się pracy urzędnika w towarzystwie ubezpieczeniowym. Równocześnie realizował swoje pasje podróżnicze podczas rowerowych wypraw po Polsce. W listopadzie 1931 Kazimierz Nowak rozpoczyna wielką podróż rowerową wzdłuż Czarnego Lądu, startując z Trypolisu. Nowak musiał codziennie pokonywać trasę starym (bez przerzutek i biegów) siedmioletnim rowerem. Każdego wieczora podróżnik musiał łatać i kleić zdezelowane opony. W Afryce Południowej rower Nowaka w końcu się rozleciał. Nie pomogło już ani naprawianie opon, ani skręcanie roweru. Niesamowity zbieg okoliczności sprawił, że podróżnik natrafił na polską rodzinę Wiśniewskich, którzy podarowali podróżnikowi konia.

Kazimierz Nowak trwającą pięć lat wyprawę po Afryce, od Trypolisu przez Egipt, wzdłuż rzeki Nil, przez Kenię, Przylądek Igielny, Angolę, Kongo, Nigerię w listopadzie 1936 r. dociera do Algieru, zataczając koło i kończąc swoją wyprawę. Wraca do Polski, na poznański Łazarz (do swojego domu przy ulicy Lodowej 32), jednak tęskni za Afryką i nie czuje się dobrze w mieście. Rok później wielki podróżnik umiera w wieku 40 lat na malarię.

70 lat po śmierci Kazimierza Nowaka Łukasz Wierzbicki, który zainspirował się historią podróżnika jako mały chłopiec z opowiadań dziadka, wydaje wspomniane książki.
W dniu 20 listopada 2006 roku w holu Dworca Głównego PKP Ryszard Kapuściński odsłonił tablicę pamiątkową poświecona Kazimierzowi Nowakowi, na której zawisła mapa Afryki z zaznaczoną trasą podróży.

Migawki z autorskiego spotkania z Łukaszem Wierzbickim czyli kolejnej imprezy 19 Dni łazarza do obejrzenia w galerii.
2008-06-01
Koncert rozrywkowy "Łazarz się bawi"
Koncert rozrywkowy

Komitet Organizacyjny Dni Łazarza zaprosił mieszkańców Poznania do parku Wilsona na Koncert Inauguracyjny XIX Dni łazarza czyli koncert rozrywkowy "Łazarz się bawi". W niedzielne upalne popołudnie, 1 czerwca w zabytkowej muszli koncertowej wystąpili:
- Orkiestra Reprezentacyjna Kolejarzy Poznania im. Karola Kurpińskiego
- Zespoły instrumentalne i wokalne z Zespołu Szkół Muzycznych
- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Łaniki"

Zapraszamy do naszej galerii cz.1, cz.2.
2008-06-01
"Nieznany Łazarz"

Historię dzielnicy, niezwykłego podróżnika z Łazarza oraz Park Kasprowicza zamieniony w Powszechną Wystawę Krajową mogli poznać uczestnicy niedzielnej wycieczki "Nieznany Łazarz".

W programie Dni Łazarza od lat znajdują się piesze wycieczki po najciekawszych miejscach dzielnicy. Od lat zawsze inną trasą przemierzają poznaniacy uliczki, parki i zaułki Łazarza. Od lat ten sam przewodnik: Zenon Wiatr z Koła Przewodników Miejskich Oddziału Poznańskiego PTTK. Wycieczka wyruszyła tak jak zawsze spod naszego klubu. Pierwszym punktem spaceru była kamienica przy ulicy Lodowej 32, w której mieszkał znany poznański podróżnik Kazimierz Nowak, który samotnie przez pięć lat podróżował rowerem po Afryce. Następnym programem wycieczki był odremontowany kościół Matki Boskiej Bolesnej oraz obchodzący 60-lecie parafii rzymsko-katolickiej kościół pod wezwaniem św. Anny. Na koniec "łazarscy turyści” dotarli do Parku Kasprowicza gdzie pan Zenon Wiatr opowiedział o historii parku, o budowie hali Arena oraz odbywającej w 1929 roku także w tym miejscu Powszechnej Wystawy Krajowej.

Copyright (c) 2006-2022 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt