Serdecznie witamy na stronach Klubu Osiedlowego "Krąg" - Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu... w sezonie kulturalno-oświatowym 2022-2023 W dniach 06-10.04.2023 Klub Krąg będzie nieczynny
AKTUALNOŚCI
sezon 2022/2023
sezon 2021/2022
sezon 2020/2021
sezon 2019/2020
sezon 2018/2019
sezon 2017/2018
sezon 2016/2017
sezon 2015/2016
sezon 2014/2015
sezon 2013/2014
sezon 2012/2013
sezon 2011/2012
sezon 2010/2011
sezon 2009/2010
sezon 2008/2009
sezon 2007/2008
sezon 2006/2007
sezon 2005/2006
sezon 2004/2005
2022/2023 - Maj
2023-05-20
Wybieramy (po raz 30-ty!) Człowiek Roku Łazarza
Wybieramy (po raz 30-ty!)  Człowiek Roku Łazarza

Najważniejszym punktem uroczystego zakończenia Dni Łazarza od prawie trzydziestu lat jest ogłoszenie wyników plebiscytu - konkursu o tytuł Człowieka Roku Łazarza. Kapitułę tytułu stanowią przedstawiciele dwóch łazarskich rad osiedlowych, Komitetu Organizacyjnego Dni Łazarza oraz wszyscy dotychczasowi laureaci.

Kapituła tytułu Człowiek Roku Łazarza w imieniu Rady Osiedla Św. Łazarz i Rady Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald zaprasza społeczność łazarską do zgłaszania wartościowych i zasłużonych ludzi, którzy od lat robią coś dobrego dla Łazarza i jego mieszkańców. Honorowe statuetki Człowieka Roku zostaną wręczone w Klubie Krąg podczas uroczystego zakończenia Dni Łazarza we wtorek 30 maja.

Zgodnie z regulaminem tytułu, „Człowiekiem Roku Łazarza” może zostać wybrana każda osoba, która szczególnie przysłużyła się do rozwoju dzielnicy Łazarz, działała społecznie lub zawodowo na rzecz mieszkańców Łazarza, a w wyniku jej działalności można stwierdzić zmiany w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym dotyczące mieszkańców Łazarza. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur do tytułu „Człowieka Roku Łazarza” są: mieszkańcy Łazarza i miasta Poznania, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Na pisemne i podpisane przez zgłaszającego kupony z uzasadnieniem zasług kandydata czekamy do dnia 29 maja. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i kontakt osoby zgłaszającej oraz imię i nazwisko kandydata.   Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (kuponie), udostępnionym na stronie Organizatora (www.klubkrag.pl): droge elektroniczną, pocztą lub dostarczyć osobiście w siedzibie Organizatora (Klub Krąg ul. R. Dmowskiego 37. 60-222). Decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. Zgłoszenia do konkursu w przypadku osób fizycznych może dokonać osoba pełnoletnia. Poniżej kupon zgłoszeniowy do pobrania.

KUPON_ZGŁOSZENIOWY_2023.pdf
KUPON_ZGŁOSZENIOWY_2023.doc
2023-05-19
Regulamin wyboru "Człowieka Roku Łazarza"

1.Człowiekiem Roku Łazarza może zostać wybrana każda osoba, która szczególnie przysłużyła się do rozwoju dzielnicy Łazarz, działała społecznie lub zawodowo na rzecz mieszkańców Łazarza , a w wyniku jej działalności można stwierdzić zmiany w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym dotyczące mieszkańców Łazarza.

2. Kandydatury do tytułu „Człowieka Roku Łazarza” zgłaszają pisemnie z uzasadnieniem zasług kandydata:

a/mieszkańcy dzielnicy Łazarz i miasta Poznania

b/ stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

c/ instytucje państwowe i samorządowe                                                                  

3. Termin zgłaszania kandydatów na „Człowieka Roku Łazarza” kończy się na 1 godzinę przed oficjalnym terminem posiedzenia Kapituły.

4. Wyboru „Człowieka Roku Łazarza” dokonuje

 Kapituła składająca się z przedstawicieli:

a/  Komitetu Organizacyjnego Dni Łazarza - 2 osoby

b/  Rady Osiedla Łazarz SM „Grunwald” - 2 osoby

c/  Rady Osiedla Św. Łazarz - 2 osoby

d/  wszystkich dotychczasowych laureatów „Człowieka Roku Łazarza” .

5. Kapitule wyboru „Człowieka Roku Łazarza” przewodniczy wybrany na posiedzeniu członek Kapituły.

6. Przyjmuje się konkursowy tryb głosowania polegający na kwalifikowaniu kandydatów do następnego etapu w wyniku tajnego głosowania ze zmniejszeniem liczby kandydatów w każdym kolejnym głosowaniu o jednego kandydata. Wygrywa kandydat który otrzymuje w ostatnim głosowaniu największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Kapituły.

7. Nagrodę dla zwycięzcy stanowi dyplom oraz pamiątkowy element dekoracyjny z wygrawerowanym napisem.

8. Wręczenie nagrody następuje publicznie zasadniczo w czasie trwania Dni Łazarza. Nagrodę wręcza przewodniczący Kapituły przy udziale najstarszego rangą obecnego przedstawiciela władz samorządowych lub miejskich.

9. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w bezwzględnej tajemnicy nazwisk zgłoszonych kandydatów i liczby oddanych na nich głosów.

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez  Radę Osiedla Łazarz SM „Grunwald” oraz Radę Osiedla Św. Łazarz .

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Kapituły w dniu 28.10.2021 r.

 

  Przewodniczący  Rady Osiedla "Św. Łazarz"       Przewodniczący Rady Osiedla  Łazarz SM „Grunwald”

 

2023-05-18
Poznański Przegląd Piosenek Anny Jantar
Poznański Przegląd Piosenek Anny Jantar

W ramach tegorocznych 33. Dni Łazarza odbędzie się Poznański Przegląd Piosenek Anny Jantar. Organizatorami przeglądu są: Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 oraz Klub Krąg.

Prezentacje konkursowe odbędą się w dniach: 18 - 19 maja 2023r. o godz. siedemnastej, zarówno w naszym klubie, jak i MDK-u.

W czwartek (18.05.) o godz. 17:00, w Klubie Krąg przesłuchania dla osób powyżej dwudziestego roku życia. (Tu: szczególnie gorąco zapraszamy seniorów!)

W piątek (19.05.) w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 godz. 17:00 przesłuchania dla uczniów szkół podstawowych z klas 7-8 oraz szkół średnich (do 19 lat). 

Przegląd jest dedykowany osobom z Łazarza, oraz sentymentalnie i edukacyjnie związanych z tą dzielnicą. Według organizatorów "celem przeglądu jest popularyzacja utworów Anny Jantar oraz rozwijanie zainteresowań kulturą muzyczną i wokalną". Każdy z uczestników zaprezentuje jedną z piosenek z repertuaru Anny Jantar. (zob. załączony spis utworów.) 

Warunkiem uczestnictwa w Poznańskim Przeglądzie Piosenek jest zgłoszenie udziału do dnia 15.05.2023r. poniżej podane adresy na adresy  sekretariat@klubkrag.pl (osoby wieku 20+) wicedyrektor@mdk3.pl (uczniowie szkół podstawowych 7 i 8 klas i szkół średnich do lat 19). Regulamin wraz z załącznikami do pobrania poniżej. Seredcznie zapraszamy!

W latach 1993 - 2014 podczas Dni Łazarza odbywał się w Kręgu cieszący się dużym powodzeniem "Otwarty Konkurs Piosenki „Każdemu wolno śpiewać”. 

PRZEGLAD-PIOSENKI-ANNY-JANTAR.pdf
Copyright (c) 2006-2022 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt