W czwartek, 14 października w Kręgu, uroczyście zainaugurowaliśmy nowy sezon kulturalny na Łazarzu!
AKTUALNOŚCI
sezon 2021/2022
sezon 2020/2021
sezon 2019/2020
sezon 2018/2019
sezon 2017/2018
sezon 2016/2017
sezon 2015/2016
sezon 2014/2015
sezon 2013/2014
sezon 2012/2013
sezon 2011/2012
sezon 2010/2011
sezon 2009/2010
sezon 2008/2009
sezon 2007/2008
sezon 2006/2007
sezon 2005/2006
sezon 2004/2005
2019/2020 - Grudzień
2019-12-15
Betlejemskie Światło Pokoju
Betlejemskie Światło Pokoju

Symbolizuje pojednanie, braterstwo i miłość. Światełko z Groty Narodzenia Pańskiego w niedzielę trafiło do naszego miasta. Z rąk harcerzy odebrał je Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. W niedzielę 15 grudnia po raz dwudziesty dziewiąty  do Poznania dotarło Betlejemskie Światło Pokoju z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, niesione harcerską sztafetą przez całą Polskę. Na Starym Rynku w Poznaniu zostało uroczyście przekazane Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania oraz mieszkańcom Poznania i wszystkim gościom.

Tego dnia łazarscy harcerze z 100 PDH im. gen. Stanisława Maczka asystowali komendantami Wielkopolskiej Chorągwi ZHP podczas przekazania światełka. Po mszy św. Betlejemskie Światło Pokoju brać harcerska przeniosła na Stary Rynek gdzie łazarskie „Maczki” wręczyły światełko wiceprezydentowi Poznania panu Mariuszowi Wiśniewskiemu oraz poznaniakom odwiedzającym Betlejem Poznańskie. (zdj. obok portal codziennypoznan.pl) 

"Życzę wszystkim Państwu, aby Betlejemskie Światełko Pokoju zagościło w waszych domach na stałe, czyniąc z niego znak pokoju, dodając odwagi i nadziei, umacniając w wierze i miłości oraz pokonywaniu własnych słabości. Kierujmy się tymi ideami także w życiu codziennym " powiedział Prezydent Wiśniewski.

Przekazania światełka poprzedził koncert zespołu "Wartaki" oraz msza święta w kościele farnym. Po uroczystościach harcerze rozdali płomień mieszkańcom.

Jest to już 29. sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju, której w tym roku przyświeca hasło: "Światło, które daje moc". Akcję zorganizowali po raz pierwszy w 1986 roku skauci austriaccy, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. W Wiedniu przedstawiciele organizacji skautowych z różnych krajów Europy uczestniczą w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego przejęli światło od słowackich skautów, by powędrować z nim w sztafecie przez całą Polskę. 

          Niech Betlejemskie Światło Pokoju symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei - stanie na naszych wigilijnych stołach...

 

2019-12-08
O debacie z innej perspektywy...
O debacie z innej perspektywy...

Wśród gości piątkowej debaty „Wolność - kocham i rozumiem”   realizowanej w ramach projektu „W Kręgu Wolności”, była (co nas organizatorów szczególnie ucieszyło), całkiem pokaźna,  trzydziestoosobowa (!) grupa młodzieży.

Wśród młodych uczetników debaty znalazł się dh phm. Kamil Tułaza ze Szczepu Poznańska Czarna Trzynastka.  Poniewaz dh Kamil był uprzejmy podzielić się na fb swoją refleksją z tego wydarzenia, to postanowiliśmy podzielić się nią, jako spojrzeniem osoby dla której tamte wydarzenia to juz całkiem odległa historia.

"Zawsze mów tylko prawdę – i nic więcej”, „bądź sprawiedliwy i odważny”, „nigdy nie zapomnij dostrzec w innym drugiego człowieka”.
Niby to banalne, każdy o tym wie i o czym tu rozmawiać. Jednak ten, kto naprawdę chce kierować się tymi maksymami, wie, że od czasu do czasu trzeba podładować swój idealizm. I właśnie tego Biała i Czarna [nazwy drużyn PCT - dop. red.szukały na panelu Debata - Wolność -kocham i rozumiem, zorganizowanym w Klubie Krąg. Kilka legend poznańskiej Solidarności – jej odłamów we wszystkich barwach – miało dla nas spójne przesłanie; nawet jeśli obecnie sami nie są w stanie się w wielu sprawach domówić. Tym fajniej, że wielu z nich to nasi "starsi" koledzy i druhowie, byli Trzynastacy i mastodonci bratnich środowisk.

Spotkanie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu "W Kręgu wolności" realizowanego przez Klub Krąg wraz z Fundacją APJA.

2019-12-06
Debata „Wolność - kocham i rozumiem”
Debata „Wolność - kocham i rozumiem”

W ramach projektu „W kręgu wolności”, w piątkowy wieczór w Klubie Krąg odbyła się debata „Wolność - kocham i rozumiem”. W  gronie dyskutantów wywodzących się z opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, znaleźli się:  Maciej Musiał, Roman Chojnacki, Marcin Bosacki, Wojciech Dziabaszewski, Andrzej Radke, Jarosław Rolewski, Włodzimierz Bogaczyk oraz Bogdan Klepas. (sylwetki dyskutantów  przedstawiliśmy we wcześniejszych grudniowych notatkach).

Zasłużeni  w walce o demokratyczną Polskę uczestnikom debaty  „Wolność - kocham i rozumiem” przypomnieli  wydarzenia z lat 80-tych oraz swój udział w walce o Wolność. Wraz ze zgromadzoną w Klubie Krąg publicznością spróbowaliśmy  przybliżyć historyczne wydarzenia z roku 1989 i wcześniejszych lat stanu wojennego.  Podczas dyskusji padły tak ważkie pytania: „Co współcześnie znaczą takie pojęcia jak demokracja, wolność, równość, tolerancja”, „Czy słowa te to samo ważkie pod koniec drugiej dekady XXI wieku jak w czasach PRL-u, kiedy wolność trzeba było wywalczyć?”. W debacie wzięło udział prawie dziewięćdziesiąt gości, w tym ośmioro dyskutantów - działaczy opozycji demokratycznej z czasów PRL- u. Nie zabrakło także młodzieży licealnej (min. z LO nr XXXVII) oraz harcerzy i instruktorów harcerskich.  Piątkowe prawie trzygodzinne spotkanie stało się także okazją do ciekawej wymiany poglądów, refleksji nad historią i współczesnością, a także ciekawym spotkaniem towarzyskim (bynajmniej nie kombatanckim!) .

Debacie „Wolność - kocham i rozumiem” towarzyszyła wystawa „W Kręgu wolności” na którą złożyły się, fotografie Jana Kołodziejskiego (1963- 2018) oraz dokumenty, plakaty, druki ulotne ze zbiorów Wojtka Dziabaszewskiego i Janusza Hellera. Debata była współfinansowana z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu "W Kręgu wolności" realizowango przez Klub Krąg wraz z Fundacją APJA. 

2019-12-05
Andrzej Radke - gość debaty "Wolność, kocham i rozumiem..."
Andrzej Radke - gość debaty

Andrzej Radke, działacz opozycji demokratycznej w latach osiemdziesiątych ub. wieku.  Absolwent  „Ósemki” i socjologii na UAM (1991).  W latach 1978-1984 w ZHP (1981 -1984 w Poznańskiej Czarnej Trzynastce). W latach 1991-1992 pracownik Politechniki Poznańskiej, od 1992 właściciel firmy poligraficznej. 

W latach 1982-1989 działacz podziemnego ruchu wydawniczego, redaktor, grafik, drukarz, kolporter, 1982-1983 członek Komitetu Oporu Społecznego „Lech”.  Od 1984 drukarz pisma HCP „Hipolit”. 30 IX 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu na 2 lata więzienia, osadzony w AŚ w Poznaniu, zwolniony 18 VI 1986.  W latach 1986-1988 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz. W latach 1986-1989 redaktor i drukarz podziemnego pisma studenckiego „Podaj Dalej”, IV 1987 – 1989 współzałożyciel Poznańskiej Rady NZS, drukarz, kolporter, organizator niezależnych manifestacji, happeningów i koncertów. W maju  1988 współorganizator strajku na UAM, dwukrotnie zawieszany w prawach studenta, uczestnik głodówki na pl. Mickiewicza w Poznaniu. Od maja 1988 do lutego 1989 członek Komitetu Rejestracyjnego NZS UAM, następnie członek Komisji Uczelnianej NZS UAM oraz członek Prezydium KU NZS UAM. W latach 1988 – 1989 członek Komitetu Obywatelskiego  „Solidarność” w Poznaniu.  Od 1990 roku związany z  wydawnictwem reklamowym  „Baza” (od 2003 prezes firmy Baza-Druk). W 2010 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2019-12-05
Włodzimierz Bogaczyk - gość debaty "Wolność, kocham i rozumiem..." .
Włodzimierz Bogaczyk - gość debaty

Włodzimierz Bogaczyk. Dziennikarz,  instruktor harcerski, działacz opozycji demokratycznej.

Absolwent „Marcinka” i Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adana Mickiewicza. Instruktor ZHP, komendant Szczepu „Błękitna XIV”. Działacz Szkolnych Kół Oporu Społecznego. Przez ponad dwadzieścia lat  pracownik „Gazety Wyborczej”, jako dziennikarz, a następnie jako redaktor naczelny i wydawca regionalny w poznańskim oddziale gazety. Od roku 2019 kieruje Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu.

2019-12-05
Bogdan Klepas - gość debaty "Wolność, kocham i rozumiem..."
Bogdan Klepas - gość debaty

Bogdan Klepas. Działacz  NSZZ „Solidarność” oraz opozycji demokratycznej w latach osiemdziesiątych. W latach  1968-1992 zatrudniony w ZM im. H. Cegielskiego. Współzałożyciel „Solidarnosci” w swoim zakładzie pracy, członek Komisji Fabrycznej W3.

Od stycznia  1982 w tajnej KF W3. 12 X 1982 uczestnik strajku na wydziale przeciw zdelegalizowaniu „S”.  W listopadzie 1982  powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu. Współorganizator kolportażu pism i wydawnictw podziemnych na terenie zakładu; współtwórca podziemnego pisma TKZ „Hipolit”.  Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.

W latach 1989-1992 delegat na WZD Regionu Wielkopolska, 1991-1992 członek  Prezydium Zarzadu Regionu.   Od 1995 delegat na WZD Regionu Wielkopolska, wiceprzewodniczący ZR, od 1997 przewodniczący ZR, członek KK, od 1995 delegat na KZD. 1997-2001 przewodniczący Rady Regionalnej Wielkopolskiego Oddziału AWS, 1999-2001 członek Krajowej Rady AWS. Od 1997 członek zespołu ds. rozwoju i dialogu społecznego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, od 1998 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Dialogu Społecznego. Od 2002 przewodniczący Międzyregionalnego Zespołu Koordynacyjnego regionów Piła, Leszno, Konin, Wielkopolska Południowa.

2019-12-05
Marcin Bosacki - gość debaty "Wolność, kocham i rozumiem..."
Marcin Bosacki - gość debaty

Marcin Bosacki. Działacz opozycji demokratycznej w latach osiemdziesiątych, dziennikarz prasowy, publicysta i dyplomata; ambasador RP w Kanadzie, senator X kadencji.                      Absolwent „Dwójki” i Wydziału Historii UAM. Pod koniec lat osiemdziesiatych zaangażowany w działalność  Szkolnych Kół Oporu Społecznego. Od 1990 związany z „Gazetą Wyborczą” (reporter oddziału poznańskiego i sekretarz tamtejszej redakcji, następnie redaktor działu zagranicznego oraz wiceszef działu politycznego „GW”. W latach 2000 - 2006 szefuje działem zagranicznym „GazetyWyborczej”. W 2007 został stałym korespondentem „GW” w Stanach Zjednoczonych. We wrześniu 2010 objął funkcję rzecznika prasowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 2013 – 2016 pełnił obowiązki ambasadora RP w Kanadzie. W październiku 2019 wybrany senatorem X kadencji z listy Koalicji Obywatelskiej. Jest współautorem tekstu Państwo Elektromis nagrodzonego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz książki „Podziemie w Cegielskim (NSZZ „Solidarność” ZPM H. Cegielski Poznań od 13 grudnia 1981 do 17 kwietnia 1989”).

2019-12-05
Roman Chojnacki - uczestnik debaty "Wolność, kocham i rozumiem..."
Roman Chojnacki - uczestnik debaty

Roman Chojnacki. Działacz opozycji demokratycznej w latach osiemdziesiątych, poeta, krytyk literacki, redaktor, autor scenariuszy teatralnych, były sekretarz literacki Teatru Nowego w Poznaniu. Autor  dziesięciu tomików poetyckich oraz pracy krytycznoliterackich. Absolwent  „Ósemki” i i Wydziału Filologii Polskiej UAM.

W latach 1980 - 1988 sekretarz literacki Państwowego Teatru Nowego w Poznaniu, a także współredaktor nieregularnika teatralnego „Zza kulis”. Współpracował z dwutygodnika „Student” w Krakowie. Do 1983 przewodniczący Koła Młodych przy poznańskim oddziale Związku Literatów Polskich. Od grudnia 1981 publikował w drugim obiegu. W 1982 roku został powołany do wojska w ramach ogólnopolskiej akcji SB wymierzonej w „osoby podejrzane o inspirowanie i organizowanie strajków i zajść ulicznych, druk, kolportaż, a nie nadające się (z braku dowodów) do internowania lub zatrzymania”. W 1988 roku wyemigrował do Kanady, mieszkał pod Toronto, współpracując  z prasą polonijną i Polskim Funduszem Wydawniczym w Kanadzie. Od 2000 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Do kraju wrócił w październiku 2018 roku.(Fot. Mariusz Forecki)

2019-12-05
Wojciech Dziabaszewski - gość debaty "Wolność, kocham i rozumiem..."
Wojciech Dziabaszewski  - gość debaty

Wojciech Dziabaszewski - biolog i socjolog działacz opozycji demokratycznej w latach osiemdziesiątych. Absolwent „Ósemki” i Wydziału Biologii UAM.  W latach 1990-2000 nauczyciel akademicki na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.

Działacz Szkolnych Kół Oporu Społecznego oraz współorganizator, powstałej 3 stycznia 1981 Konfederacji Młodej Polski "Rokosz", podziemnej organizacji niepodległościowej, grupującej około stu uczniów poznańskich szkół średnich. Grupa „Rokosz”  działała w konspiracji, wzorując się na Armii Krajowej. Wykonywała akty małego sabotażu – min.  wysadziła gablotę propagandową PZPR pod rondem Kaponiera czy też wywiesiła flagę "Solidarności" na siedzibie poznańskiego Komitetu Wykonawczego PZPR w kwietniu 1982 r.

Wojciech Dziabaszewski  jest autorem i współautorem wielu publikacji wydanych przez WSiP (m.in. podręczników „Nasze środowisko”, serii wydawniczej „Zielone zadania”, cyklu podręczników do klasy III „Wesoła szkoła”; twórcą scenariuszy 18 filmów dydaktycznych, scenariusza programu multimedialnego „Klik uczy liczyć w zielonej szkole, Eko - gry”; autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych dla nauczycieli.

2019-12-05
Jarosław Rolewski - gość "Wolność, kocham i rozumiem..."
Jarosław Rolewski - gość

Jarosław Rolewski, działacz opozycji demokratycznej w latach osiemdziesiątych ub. wieku .  Absolwent  „Ósemki” i Politechniki Poznańskiej (1991).  W latach 1978-1984 w ZHP (1981 -1984 w Poznańskiej Czarnej Trzynastce). W latach 1991-1992 pracownik Politechniki Poznańskiej, od 1992 właściciel firmy poligraficznej.

 Od 1981 działacz KPN, NZS; kolporter niezależnych wydawnictw: ulotek, prasy, książek. W 1983 współzałożyciel organizacji pn. Narodowe Siły Niepodległej Polski, w 1984 założyciel Grupy Skonfederowanej Odwet. 1984-1985 działacz Szkolnych Kół Oporu Społecznego, drukarz pisma „Głos SKOSów”.  30 IX 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, zwolniony 13 XI 1985. Do 1989 koordynator, kolporter znaczków, kart pocztowych i kalendarzy, drukarz. W 1988 założyciel Poznańskiego Informatora Konfederatów „PIK”,  w 1989 założyciel pisma „Inwigilator” wydawanego przez Grupę Akademicką KPN. 9 V 1988 uczestnik strajku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.; 1988-1995 członek kierownictwa regionalnego KPN (w 1988 delegat na III Kongres KPN w Krakowie, w 1989 na IV Kongres KPN w Warszawie), 1995-2004 członek władz krajowych KPN-OP; członek Rady Strzeleckiej Związku Strzeleckiego Strzelec. 2000-2004 doradca Ruchu Obrony Bezrobotnych.

2019-12-05
Maciej Musiał - gość debaty "Wolność, kocham i rozumiem..."
Maciej Musiał - gość debaty

Maciej Musiał, polityk, instruktor harcerski, działacz opozycji demokratycznej i NSZZ  „Solidarności”, szef jej podziemnych struktur w stanie wojennym. Wiosną 1989 roku kierował pracami sztabu wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”. Działacz harcerski, wojewoda poznański i wielkopolski. Szef kancelarii premiera Jerzego Buzka.

Absolwent „Marcinka” i Wydziału Fizyki UAM. W latach 1975-1990 pracownik naukowy Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. W latach 1990-2001 urzędnik państwowy (min. wojewoda poznański i wielkopolski). Od 2002 do 2006 wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2006–2008 prezes zarządu i dyrektorem generalnym Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. Następnie do 2017 r. dyrektor biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Instruktor ZHP i ZHR. W 1972 na IV Zjeździe ZHP głosował przeciwko wprowadzeniu do Statutu zapisu o przewodniej roli PZPR. W „S” od IX 1980, wiceprzewodniczący KZ, członek Prezydium Regionalnej Komisji Porozumiewawczej Jednostek Badawczo-Rozwojowych NZZZ „Solidarność”.  Po 13 XII 1981 przewodniczący Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, od V 1982 członek Konspiracyjnego ZR Wielkopolska. 1980-1982 w Radzie Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, we władzach niejawnego Ruchu Harcerskiego, lider tego środowiska w Poznaniu. W 1983 organizator harcerskiej Białej Służby na czas wizyty Jana Pawła II w Poznaniu; współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej (1989). 1989-1990 wiceprzewodniczący Tymczasowego ZR Wielkopolska. Od IV 1989 wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego  „Solidarność” w Poznaniu. W latach 1990-1996 dyr. Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 1997-2000 Wojewoda Poznański (od 1999 Wielkopolski). 2000-2001 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka.

2019-12-03
"Wolność - kocham i rozumiem"

Zapraszamy serdecznie na debatę "Wolność - kocham i rozumiem", która odbędzie się 6 grudnia o godz. 19:00 w Klubie Krąg. Debata będzie podsumowaniem realizowanego przez nas projektu "W kręgu wolności" w którym odwołujemy się do wydarzeń sprzed 30 i więcej lat jak i do współcześnie rozumianego słowa wolność w naszym międzypokoleniowym tyglu.

Oprócz debaty "Wolność - kocham i rozumiem" w ramach projektu "W kręgu wolności" zaprezentowaliśmy: widowisko "Księga skarg - piosenki Kaczmarskiego", "Koncert piosenek zakazanych" nawiązujących do historycznego koncertu w hali Olivii, będzie spektakl teatralny pt. „Ściana” w wykonaniu grupy teatralnej (11.12 godz. 17:30), a 13 grudnia zakończymy projekt spotkaniem z Jackiem Federowiczem). Wśród panelistów debaty "Wolność - kocham i rozumiem" obecność swoją potwierdzili: Maciej Musiał, Roman Chojnacki, Marcin Bosacki, Wojciech Dziabaszewski, Andrzej Radke, Jarosław Rolewski, Włodzimierz Bogaczyk. Debatę poprowadzi Janusz Heller - były nauczyciel VIII LO, działacz opozycji antykomunistycznej, osoba represjonowana z powodów politycznych. Debatę kierujemy do szerokiego grona odbiorców. Serdecznie zapraszamy!                               Spotkanie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu "W Kręgu wolności" realizowanego przez Klub Krąg wraz z Fundacją APJA. Wstęp wolny! #poznanwspiera

Copyright (c) 2006-2021 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt