Serdecznie witamy na stronach Klubu Osiedlowego "Krąg" - Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu... w sezonie kulturalno-oświatowym 2022-2023 W dniach 06-10.04.2023 Klub Krąg będzie nieczynny
AKTUALNOŚCI
sezon 2022/2023
sezon 2021/2022
sezon 2020/2021
sezon 2019/2020
sezon 2018/2019
sezon 2017/2018
sezon 2016/2017
sezon 2015/2016
sezon 2014/2015
sezon 2013/2014
sezon 2012/2013
sezon 2011/2012
sezon 2010/2011
sezon 2009/2010
sezon 2008/2009
sezon 2007/2008
sezon 2006/2007
sezon 2005/2006
sezon 2004/2005
2017/2018 - Październik
2017-10-31
"Cukierek albo psikus!"

Listopad jest kojarzony w naszej kulturze z dniem Wszystkich Świętych. Anglosasi obchodzą 31 października Halloween. Związany jest on ze starą celtycką tradycją, która do Ameryki przywędrowała w XIX wieku wraz z imigrantami z Irlandi...
Halloween jest znacznie starsze od chrześcijańskiego święta, bo dobrze ponad dwa tysiące lat temu w wigilię Wszystkich Świętych Celtowie w ten dzień żegnali lato i witali zimę. Druidzi (celtyccy kapłani) głosili, że właśnie zaciera się granica pomiędzy zaświatami a światem ludzi żyjących. Irlandzcy imigranci zapoczątkowali Halloween w USA w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku, do Europy trafiło sto lat później, a do Polski w latach dziewięćdziesiątych...

Dzisiaj Halloween to przede wszystkim dobra zabawa na całym świecie. Nie doszukujmy się za wesołą zabawą szatańskich zamiarów. Lepiej, więc bądźmy przygotowani, jeśli zapukają do nas dzieciaki z sąsiedztwa z wierszykiem:
My jesteśmy straszne zmory,
Bardzo groźne z nas upiory,
Jeśli nie chcesz się nas bać,
Musisz nam cukierek dać!

W naszej galerii klubowy Halloween zorganizowany dla łazarskich dzieci w ostatnią październikową środę w 2012 roku.

2017-10-25
Przegląd Twórczości Seniorów
Przegląd Twórczości Seniorów

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars wraz z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania była organizatorem I Poznańskiego Przeglądu Twórczości Seniorów, który odbył się 21 października w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu. W gronie uczestników przeglądu znalazł się nasz „Łazarski Krąg” , którego występ zaskoczył wszystkich gości!
Przegląd Twórczości Seniorów
odbywał się w ramach projektu Senioralny Poznań, którego partnerem jest Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Prezentacje zespołów odbywały się w dwóch kategoriach: zespoły wokalne (jednogłosowe) i chóry. Do przeglądu zakwalifikowało się 15 zespołów. Wśród nich „Łazarski Krąg” kierowany przez panią Barbarę Krenz.

Przegląd adresowany był do senioralnych zespołów wokalnych i chórów działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, i parafiach.
Nie miał charakteru konkursu a celem wydarzenia była prezentacja aktywności twórczej poznańskich seniorów, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy poznańskimi seniorami, instruktorami i animatorami działalności kulturalnej oraz Integracja przez sztukę i promowanie aktywnego i twórczego stylu życia. W naszej galerii wideo fragment programu informacyjnego  Telewizji WTK "Puls Dnia" w którym zarejestrowano występ Zespołu Artystycznego „Łazarski Krąg” podczas występu na Solnej.

2017-10-22
"Od La Scali do Broadwayu"

Benefis Zbigniewa Rotha został zorganizowany dzięki współpracy: Klubu Krąg, duetu VIOVAL oraz dwóch instytucji artystycznych: Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej oraz Towarzystwa Muzycznego Schola Cantorum Posnaniensis. Częśc artystyczną przygotowanła pani profesor Barbara Tritt. - śpiewaczka koncertującą nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Podczas konceru usłyszyliśmy koncert "Od La Scali do Broadwayu" wykonaiu słuchaczy i absolwentum PPSSW. W naszej galerii zdjęcia z koncertu.

Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, jest pierwszą w Polsce niepubliczną artystyczną szkołą policealną, kształcącą w zawodzie muzyk o specjalności wokalista.  Współpracując z instytucjami muzycznymi Poznania i kraju, daje ona możliwość szerokiej, artystycznej prezentacji swoich studentów i absolwentów. Ci z kolei - otoczeni indywidualną opieką pedagogów Studium, rozwijają swój talent zgodnie z przesłankami natury własnej osobowości. Takie warunki i możliwości stwarza autorska metoda dyrektora - prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt, uwzględniająca w pracy nad techniką wokalną indywidualne cechy psychofizjologii emocjonalnej i psychoakustyki każdego z adeptów sztuki śpiewania.

2017-10-22
Duet Vioval
Duet Vioval

Jest taki wyjątkowy duet. Ona i On - pochodzą z Łotwy, obywatele świata, najczęściej spotkamy ich... w Bydgoszczy, ale grają na całym świecie. Największe i najpiękniejsze sale koncertowe globu miały okazję gościć ich w swoich progach.  Duet Vioval: Larisa Strelita-Strele gra na wiolonczeli, a Valerijs Ivanovs na skrzypcach.

Na zaproszenie Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, w Klubie Krąg wystapił Duet Vioval. Łotewscy muzycy byli ozdobą kolejnej klubowej imprezy z cyklu "Benefisy Łazarskie", która od lat organizowana jest w naszym Klubie. Tym razem podczas niedzielnego benefisu honorowaliśmy Zbigniewa Rotha. Foto relacja z koncertu w naszej galerii. 

Larisa Strelita-Strele i Valerijs Ivanovs, to absolwenci Łotewskiej Akademii Muzycznej w Rydze (Łotwa). Po jej ukończeniu do 2010 roku pracowali jako koncertmistrzowie w Orkiestrze Symfonicznej w Liepaja (Łotwa), z którą koncertowali w Hiszpanii, Szwecji, w Niemczech, Anglii, Irlandii, Austrii, w Malezji. Występowali również w trio, kwartetach, kwintetach i innych składach. Koncertowali z kwartetem w Szwecji i w Malezji. Regularnie biorą udział w projektach «Nordic Symphony Orchestra» w Tallinie (Estonia), z którą koncertowali w Estonii, Niemczech, Austrii, Słowenii, Słowacji i na Węgrzech. W 2010 roku stworzyli Duet Vioval wykonujący utwory na skrzypce i wiolonczelę. W chwili obecnej mieszkają w Polsce, w Bydgoszczy..

2017-10-22
Benefis Zbigniewa Rotha
Benefis Zbigniewa Rotha

Benefisy Łazarskie to cykliczna impreza Klubu Krąg promująca związane z Łazarzem osoby, o bezspornych zasługach dla kultury naszego miasta. W niedzielę, 22 października po rocznej przerwie zaprosiliśmy na kolejny, czternasty już „Benefis Łazarski”.

Bohaterem spotkania był Zbigniew Roth, poeta, autor, kompozytor, pedagog, autor tekstów i muzyki piosenek. Pan Zbigniew obchodzi w tym roku 60 - lecie pracy artystycznej. Nasz gość pisze i komponuje od 1957 roku, ale publikować swoją twórczość zaczyna dopiero w 1994r, po zdobyciu przez jego podopieczne dzieci z Dziecięcego Zespołu Wokalnego "ATO MY" Srebrnego Aplauzu. Kilkakrotnego zwycięscy Wojewódzkich Przeglądów Piosenki Dziecięcej w Poznaniu, którego repertuar stanowiła piosenka dziecięca Jego autorstwa. Od 1986 r. odnosi sukcesy w Ogólnopolskich Konkursach Piosenki Dziecięcej w Koninie czy  Wojewódzkich Przeglądach Piosenki Dziecięcej w Poznaniu oraz w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Sopot’88”.

Zbigniew Roth jest członkiem honorowym Grupy Literacko - Dramatycznej im. Przerwy - Tetmajera w Chicago,  Koła 83 Podczerwone w Chicago USA (od 2012r), członkiem zwyczajnym wielu organizacji i stowarzyszeń twórczych, min.: Polish American Poets Academy  z siedzibą w Nowym Jorku (od 2007r), Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie - APAJTE z siedzibą w Paryżu (od 2013r).

Benefis Zbigniewa Rotha został zorganizowany dzięki współpracy: Klubu Krąg, duetu VIOVAL oraz dwóch instytucji artystycznych: Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej oraz Towarzystwa Muzycznego Schola Cantorum Posnaniensis. Część artystyczną przygotowała pani profesor Barbara Tritt.

Filmowa i fotograficzna relacja z benefisu w naszych galeriach (cz.1, cz.2). 

2017-10-16
Wspomnienie o Janie Komarnickim
Wspomnienie o Janie Komarnickim

Dzisiaj, przypada dziesiąta rocznica śmierci Jana Komarnickiego, Przyjaciela Łazarza, pierwszego laureata tytułu „Człowiek Roku Łazarza”, przez ćwierć wieku związanego z naszym klubem. Członka Komitetu Organizacyjnego Dni Łazarza, wieloletniego przewodniczącego Klubu Seniora "Bamberka"..

We wtorek 16 października 2007 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Jan Komarnicki - arcy-ważna postać z naszej licznej klubowej rodziny. Dla nas wszystkich, związanych od lat z Klubem Krąg była, to wielce bolesna strata. Pan Jan był bowiem naszym Przyjacielem, Ojcem, Dziadkiem, dobrym duchem i patronem wszystkiego, co się pozytywnego działo w "łazarskim kręgu". Był po prostu niezwykłym, kochanym człowiekiem. Gdyby ktokolwiek chciał szukać wzoru idealnego działacza społecznego, to na Łazarzu zapewne by go znalazł. Znalazłby go właśnie w osobie śp. Jana Komarnickiego.

16 października 2008 roku, w pierwszą rocznicę śmierci duża sala widowiskowa w Klubie Osiedlowym "Krąg" została nazwana imieniem Jana Komarnickiego. (zob. wspomnienie)

2017-10-15
Laser Tag z Wagabundą
Laser Tag z Wagabundą

Niedziela dla łazarskich „Wagabundowiczów” była bardzo aktywna. Wczesna pobudka a potem blisko 16 kilometrowy marsz ze Starołęki do dobrze nam znanej bazy harcerskiej Hufca Piast w Rogaliku. Było warto maszerować. Celem harcerskiej wędrówki był udział w grze o nazwie Laser Tag. Teren do tej formy rozrywki okazał się idealny, pogoda dopisała, emocji nie brakowało. Zresztą zdjęcia mówią same za siebie. Sami zobaczcie!

Laser tag - zespołowy lub indywidualny sport, podobny do paintballa. Z tego względu często nazywany jest również "laserowym paintballem". Gra wywodzi się z systemu szkolenia MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) wdrożonego w Siłach Zbrojnych USA na przełomie lat 70. i 80. System polegał na znakowaniu "trafionych" osób, do broni przymocowany był nadajnik emitujący wiązkę podczerwieni, a żołnierze nosili specjalne kamizelki z czujnikiem odbiornika. Przy skierowaniu wiązki w kierunku takiej kamizelki odzywał się głośny dźwięk informujący o "trafieniu". W 1982 roku George Carter zaprojektował system gry oparty na nadajnikach i odbiornikach podczerwieni z możliwością zdobywania punktów do komercyjnego wykorzystania na arenach. Pierwsze centrum takiej gry otworzył Photon, w Dallas.

2017-10-14
Kojarzę te twarze!
Kojarzę te twarze!

W Galerii Klubu Krąg można oglądać wystawę fotografii autorstwa Wojtka Wysockiego. W jego polu widzenia obiektywu znalazły się nietuzinkowe postacie związane z naszym łazarskim fyrtlem. 

"Kojarzę te twarze" Ja tak!. Mam nadzieję, że Państwo również! Mój subiektywny wybór prezentowanych osób nie jest przypadkowy. W polu widzenia mojego obiektywu znalazły się nietuzinkowe postaci związane z Naszym łazarskim fyrtlem. Sportretowałem osoby, które swoim zaangażowaniem powodują, że Łazarz staje się miejscem aktywnym, barwnym, miejscem w którym warto żyć, warto je odwiedzać, spędzać wolny czas(...). To między innymi, dzięki moim bohaterom Łazarz zmienia swoje oblicze. Ich praca i aktywność sprawia, że Nasze życie jest bardziej kolorowe! Swoją działalnością scalają lokalną społeczność, bez względu na przekonania, poglądy, wiek. Moimi fotografiami chciałbym im wszystkim podziękować – opowiadłam dodaje Wojtek Wysocki.

Wernisaż wystawy odbył się w miniony piątek. W drugiej części wieczoru goście mogli podziwiać występ poznańskiej grupy "Good Staff". Koncert stanowił prawdziwa ozdobę sobotniego wieczoru a zarazem był podziękowaniem dla osób działających na terenie Łazarza. 

Wystawę "Kojarzę te twarze" można oglądać w Galerii "Krąg" do połowy listopada. Projekt realizowany był, w ramach konkursu na inicjatywy osiedlowe, finansowany przez Miasto Poznań ze środków Rady Osiedla Św.Łazarz.

Wojciech Wysocki (1983) – instruktor ds. mediów Klubu Krąg. Pasjonat sportów ekstremalnych, maratończyk a także instruktor harcerski Szczepu ZHP „Łazarz”. Fotografią zajmuje się od paru lat, dokumentując działalność Klubu Krąg i codzienne życie Łazarza. Samouk, ale także baczny obserwator dokonań Jana Kurka, fotografa i filmowca. Nieoczekiwanym „debiutem” Wojtka był wyemitowany jesienią 2011 r. na antenie telewizji poznańskiej (programu 3 TVP), reportaż Olgi Kunze z cyklu „Wielkopolska otwarta na wolontariat”. Podczas prac nad programem okazał się doskonałym przewodnikiem i znawcą Łazarza, udzielając nieocenionej pomocy ekipie realizatorów. Efektem łazarskiej peregrynacji Wojtka była dokumentacja zaułków i odchodzących w mroki dziejów zanikających zawodów poznańskich rzemieślników. Debiutem wystawienniczym Wojtka był udział w III Wielkopolskim Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdzałki. Wystawa "Kojarzę te twarze" jest trzecią wystawą Wojtka Wysockiego.

2017-10-13
"Audiencja III czyli raj Eskimosów"

W ramach projektu Łazarska Platforma Artystyczna realizowanym przez Klub Krąg wespół z Poznańskim Stowarzyszeniem Animatorów Kultury Janusz Andrzejewski zaprezentował  sztukę "Audiencja III czyli raj Eskimosów". Widowisko autorskiej „Sceny z bliska” Janusza Andrzejewskiego, cenionego  aktora Teatru Nowego przyciągnęło tłumnie miłośników Bogusława Schaeffera.

W piątkowy wieczór 13 października sala widowiskowa Klubu Krąg ponownie zamieniła się w scenę teatralną. Aktorzy występujący w spektaklu "Audiencja III czyli raj Eskimosów" wg sztuki Bogusława Schaeffera świadomie zrezygnowali z grania na scenie i wyszli pomiędzy publiczność. Dzięki temu stała się ona częścią przedstawienia - audiencji. Na "scenie" wystąpili Janusz Andrzejewski oraz Izabella Tarasiuk. W pierwszych chwilach do głowy przychodzi słowo „wykład”. Słowo to wprost pada ze sceny. Pierwsza część przedstawienia był  to taki monodram pewnego nieco rozhisteryzowanego profesora, który nie za bardzo wie, po co tu przed nami wszystkimi się pojawił i jak ma z tego teraz wybrnąć. Pomocy oczekiwać najprawdopodobniej nie ma skąd.  Autor sztuki pozostawił w partyturze tekstu sporo miejsca na improwizacje. Była to sztuka pełna dynamiki, scenicznych sytuacji, składała się z wielu błyskotliwych dialogów, często o filozoficznym charakterze i o dowcipnych puentach.

Po spektaklu tradycyjnie odbyło się spotkanie autorskie. Widzów interesowało (co było zrozumiałe)  ile jest w przedstawieniu improwizacji?  Jak długo trzeba się uczyć roli oraz czy np. trudno jest grać na pośrodku widowni.

2017-10-10
"Wrzosem zakwitł las”

"Wrzosem zakwitł las”  to kolejne już trzecie spotkanie literacko - muzyczne przygotowane przez   poznański kabaret „Klub Szyderców Bis” w ramach cyklu „Śpiewamy polskie piosenki”.

Podczas trzeciego wieczoru muzycznym tematem stały się wakacyjne powroty! Stąd nie przypadkiem artyści wraz ponad stuosobową publicznością zaśpiewali takie utwory utwory jak "Do pracy rodacy" Wałów Jagiellońskich czy "Addio pomidory".Gościnnie wystąpiła Marta Grabowska, która w towarzystwie pianisty Piotra Wizy zaśpiewała piosenki z repertuaru  Anny German.

Koncert został zrealizowany w ramach projektu "Scena z bliska" dofinansowanego przez Miasto Poznań w konkursie Centrum Warte Poznania.

2017-10-06
"Kozucha Kłamczucha"

Kolejny "Magiczny Piątek", i tym razem zgromadził kikudziesięcioosobową widownię na przedstawieniu "Kozucha Kłamczucha" z udziałem aktorów Teatru ”Krokodyl”.

Główną bohaterką piątkowego widowiska była Kozucha Kłamczucha - czyli postać, ze znanej książki Janiny Porazińskiej. W postać tytułowej Kozuchy wcielił się Tadeusz Falana, a w roli gospodyni, lisa i ... nie tylko wystąpiła Magda Śledziejowska-Falana. Opowieść zaadaptował i wyreżyserował na potrzeby dwuosobowego teatru niezawodny Tadeusz Falana.  Pełne humoru widowisko w wykonaniu Teatru Krokodyl zachwyciło zarówno dziecięcą jak i dorosłą publiczność.

Przedstawienie zostało przygotowane i zrealizowane jako część klubowego projektu  "Scena z bliska" dofinansowanego przez Miasto Poznań w konkursie Centrum Warte Poznania. 

Copyright (c) 2006-2022 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt