UWAGA OD 1 GRUDNIA NASTĘPUJĘ ZMIANA ADRESU MAILOWEGO KLUBU KRĄG   ***   NASZ NOWY ADRES KORESPONDENCYJNY: sekretariat@klubkrag.pl
SEKCJE
Klub Seniora "Bamberka"
Szczep "Łazarz"
Archiwum sekcji Klubu
Szczep "Łazarz" - Historia

Tradycje działalności harcerskiej w Klubie KRĄG

W roku 1985 z inicjatywy instruktorów harcerskich Poznańskiej Czarnej 13 (w tym kierownika Janusza Hellera) przy Klubie KRĄG powstała Środowiskowa Osiedlowa Drużyna Harcerska Zawiszacy prowadzona przez druha Leszka Rynowieckiego. Zbiórki odbywały się w harcówce przy ulicy Lodowej, a w następnych latach w głównej siedzibie Klubu przy ulicy Dmowskiego.

W roku 1986 z inicjatywy druha Henryka Więcka i Czarnej 13 odbyła się w Klubie KRĄG Ogólnopolska wystawa filatelistyczna z okazji 75 rocznicy istnienia harcerstwa na ziemiach polskich. Sukcesem była również druga wystawa filatelistyczna o tematyce harcerskiej i skautowej zorganizowana w roku 1991.

W połowie lat 90-tych Klub Krąg nawiązał współpracę z innymi środowiskami harcerskimi działającymi na terenie Łazarza.

Do harcówki "Kręgu" zawitały Drużyna Wiedźm druhny Kamili Jóźwiak oraz 1 Harcerska Drużyna Lotnicza druha Tomka Staneckiego z Szczepu nr 77 prowadzonego przez dh hm Staszka Kruka.

Szczep "Łazarz"

Rok 1999 to rok reformy oświatowej. Zmiany objęły również Związek Harcerstwa Polskiego. Szczep Harcerski nr 77 przekształca się w Szczep "Łazarz", który swoim zasięgiem oprócz Szkoły Podstawowej nr 77 obejmuje dodatkowo swym zasięgiem Szkołę Podstawową nr 9 i Gimnazjum nr 51.
Szczep ŁAZARZ prowadzony przez druha harcmistrza Stanisława Kruka, jako Szczep środowiskowy skupiający dzieci i młodzież z naszego osiedla obiera harcówkę w Kręgu jako swą siedzibę.

W skład szczepu weszły drużyny:

  • Gromada Zuchowa Nieboraki
  • Gromada Zuchowa "PLEJADY"
  • 280 PDH-ek "Wiedźmy"
  • 277 PDH harcerek harcerzy "Quendi"
  • 49 PDH-rzy "Quercus"
  • 79 PDH (wędrownicza) "Wilki"

Zuchy, harcerze i instruktorzy poza zbiórkami, które odbywają regularnie raz w tygodniu biorą udział              w biwakach, rajdach oraz obozach, które są posumowaniem corocznej pracy.
Szczep Łazarz wyjeżdżał na obozy między innymi do:
Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego, Podgaji, Prądówki, Wisełki, Jeżowa k/Jeleniej Góry.

"Watra Wartą 2005"

W roku 2005 zuchy, harcerki i harcerze pojechali na obóz do Próchnówka, a harcerze starsi zbudowali tratwę

i spłynęli Wartą od Uniejowa do Obornik. Wyprawa "Watra Wartą 2005" to 279 kilometrów tratwą w nurcie Warty, 16 wędrowników i wędrowniczek, 50 harcerzy wspomagających, 9 miast, 3000 ulotek, 300 pasztetów, 790 maili, setki telefonów - słowem 2 lata intensywnych przygotowań. Czy było warto, czy trud się opłacił?

Z pewnością tak. Członkowie Szczepu Łazarz postanowili pokazać kim są harcerze i co potrafią, aby odejść

od wizerunku harcerza biegającego niewiadomo po co w krótkich spodenkach po lesie czy druha - komandosa. Pokazali że harcerstwo to fajna, w każdym pozytywnym rozumieniu tego słowa, rzecz.

Ale to był cel zewnętrzny, nie mniej ważne były nasze wewnętrzne motywy jakimi kierowali się uczestnicy przy podejmowaniu decyzji o organizacji tego przedsięwzięcia. "Watra Wartą 2005" to wyczyn organizacyjny i logistyczny. Właściwie wszystko czego podjęli się na tym spływie było dla nich nowością, z wszystkim musieli zmierzyć się po raz pierwszy. Każdy z uczestników w przygotowaniu do tego wydarzenia wyspecjalizował się

w swojej dziedzinie. Dzięki programowi badawczemu, którym zajęły się w całości druhny udało się poznać ekologię Warty oraz jej historię. To były ciężkie dwa lata przygotowań i trudne ale niezwykle intensywnie przeżyte przez harcerzy trzy tygodnie.

Rok 2007 Stuleciem Skautingu

Chelmsford Hylands Park w hrabstwie Essex w Wielkiej Brytanii było celem wakacyjnej podróży wielu skautów i harcerzy z całego świata..
To właśnie tu 1 sierpnia 2007 roku o świcie harcerze z naszego szczepu odnowili razem z 30 tysiącami innych, swoje Przyrzeczenia Harcerskie i czcząc tym samym stulecie powstania światowej organizacji skautowej (WOSM - World Organisation of Scout Movement).

Rok 2009 Jubileusz 10 lecia Szczepu "Łazarz"
(Szczepu ZHP gromad zuchowych, drużyn harcerskich i wędrowniczych)

Szczep Łazarz, od dziesięciu lat na Łazarzu. Od dziesięciu lat w Kręgu ...

Rok 2009 Jubileusz Hufca Poznań - Grunwald

2 października 2009 roku w Kościele p.w. świętej Anny, uroczystą Mszą św. odprawioną przez księdza Pawła Kujawę - kapelana Chorągwi Wielkopolskiej rozpoczęły się obchody 50-lecia naszego hufca. Następnego dnia W sobotę, 2 października na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 odbyły się główne uroczystości 50-lecia powstania Hufca ZHP Poznań Grunwald imienia Zwycięzców Grunwaldu, do którego należy nasz łazarski szczep. Tego dnia odbyła się gra terenowa "Harcerze na Grunwaldzie" oraz Jubileuszowy Zlot Hufca, który zakończył się w późnych godzinach popołudniowych uroczystym apelem oraz ogniskiem z udziałem wielu pokoleń byłych i obecnych harcerzy oraz seniorów i zaproszonych gości.

Hufiec im. Zwycięzców Grunwaldu w Poznaniu powołany w dniu 1 października 1959 roku rozkazem komendanta Chorągwi Poznańskiej. Powstał w wyniku połączenia mniejszych jednostek: III Hufca - Łazarz oraz VIII Hufca - Górczyn. Grunwaldzki hufiec otworzył kolejny rozdział historii łazarskiego harcerstwa. Historii długiej i barwnej, gdyż tradycje skautowskie i harcerskie na Łazarzu sięgając roku 1912! Od tego momentu trwa służba kolejnych pokoleń harcerskich.

1910 - 2010 STO LAT POLSKIEGO HARCERSTWA

Trzydzieści tysięcy harcerzy oraz skautów z całego świata weźmie udział w Jubileuszowym Zlocie 100-lecia Harcerstwa Polskiego, który odbędzie się od 16 do 24 sierpnia w 2010 roku na Błoniach w Krakowie. Na zlocie nie zabraknie łazarskich harcerzy.

Copyright (c) 2006-2022 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt