UWAGA OD 1 GRUDNIA NASTĘPUJĘ ZMIANA ADRESU MAILOWEGO KLUBU KRĄG   ***   NASZ NOWY ADRES KORESPONDENCYJNY: sekretariat@klubkrag.pl
DNI ŁAZARZA
Patronat Honorowy
Komitet Honorowy
Organizatorzy
Ważniejsze imprezy
Program Dni Łazarza
Aktualności
Galeria foto
Parada Łazarska
"No War" - wystawa
Omnibus Łazarski
Człowiek Roku
Na Rynku Łazarskim
Koncert Galowy
Patroni medialni
Sponsorzy
Pobieralnia Łazarska
Pomóż Ukrainie
32 Dni Łazarza - Organizatorzy

Organizatorzy XXXII DNI ŁAZARZA

Organizatorzy

Miasto Poznań

Rada i Kierownictwo Osiedla "Łazarz"

Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald"

w Poznaniu ulica Kludyny Potockiej 37

www.osiedlelazarz.pl

Klub Osiedlowy Krąg

Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald"

ulica Romana Dmowskiego 37

www.klubkrag.pl

Współorganizatorzy

CIM "Horyzonty"

ulica Klaudyny Potockiej 37

Centrum Inicjatyw MIędzykulturowych "Horyzonty" powstało w 2008 roku. Zadaniem stowarzyszenia jest promocja idei wolontariatu, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz szerzenie tolerancji i porozumienia międzykulturowego.

Rada Osiedla "Święty Łazarz"

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Szkoła Podstawowa nr 33, ul.Stanisława Wyspiańskiego 27

MDK nr 3 w Poznaniu

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 od ponad trzydziestu lat działający przy ulicy Jarochowskiego 1 w Poznaniu jest samorządową oświatową placówką wychowania pozaszkolnego, należącą do Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego. 

 

Biblioteka Raczyńskich

Miejska Biblioteka Publiczna założona w 1829 w Poznaniu.

Zespół Szkół Muzycznych

Poznańskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury

Fundacja Rodziny Prusieckich

Fundacja Rodziny Prusieckich została założona w 2020 roku, zgodnie z wizją i wartościami Wiesława Jana Prusieckiego. 

Celem naszej Fundacji jest rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie kompetencji kulturowych i interpersonalnych, szerzenie idei przedsiębiorczości. Ważnym elementem fundacji są działania na rzecz budowy pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz

Ułan Browar

Ulica Stanisława Wyspiańskiego 26

Browar Restauracyjny

Niewidzialna ulica

Dom Bajek

Wydawnictwo Miejskie Posnania

XXXVII LO

ulica Kludyny Potockiej nr 38

37. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II.

"Jesteśmy po to, abyście uwierzyli, że wykształcenie jest najważniejsze na świecie."

Szkoła Podstawowa nr 69

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 26

Szkoła Podstawowa nr 77

Przedszkole nr 39

Przedszkole nr 51

Przedszkole nr 44

Przedszkole nr 32

Przedszkole nr 48

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych działań jest umożliwienie mieszkańcom Miasta Poznania przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie. 

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim powstało 18 sierpnia 1951 roku. Koło zrzesza przewodników turystycznych z uprawnieniami miejskimi i terenowymi.

Bazar Wyspiańskiego-City Park

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

 

Stowarzyszenie Jeden Świat

Szczep Łazarz

Szczep ZHP Gromad Zuchowych, Drużyn Harcerskich i Wędrowniczych "Łazarz"

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1Copyright (c) 2006-2022 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt