Serdecznie witamy na stronach Klubu Osiedlowego "Krąg" - Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu... w sezonie kulturalno-oświatowym 2022-2023   ***   Po wakacyjnej przerwie, Klub rusza już 04.09.2023! Zapraszamy!
DNI ŁAZARZA
Organizatorzy
Komitet Honorowy
Patroni medialni
Sponsorzy
Program Dni Łazarza
Festyn Łazarski
Koncert Galowy
Parada Łazarska
Krzyżówka Łazarska
I Bieg Łazarski "Arena 2009"
Bieg śladami K. Nowaka
Wycieczki
Konkursy
Człowiek Roku
Aktualności
Historia
Galeria
Varia
Pobieralnia Łazarska
20 Dni Łazarza


Wojewodzie Wielkopolskiemu
Panu Piotrowi Florkowi

Posłowi do Parlamentu Europejskiego
Panu Marcinowi Libickiemu

Przewodniczącemu Rady Miasta Poznania
Panu Grzegorzowi Ganowiczowi

Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania
Panu Maciejowi Frankiewiczowi

Członkom Komitetu Honorowego XX Dni Łazarza

Wydziałowi Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania

Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu

Funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej w Poznaniu

Palmiarnii Poznańskiej

Radzie Osiedla Świętego Łazarza

Radzie i Kierownictwu Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald

Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

Łazarskim szkołom i placówkom kulturalno-oświatowym

Organizacjom i Stowarzyszeniom uczestniczącym w Dniach Łazarza

Patronom medialnym Dni Łazarza

Sponsorom Dni Łazarza

Oraz wszystkim ludziom dobrej woli...

za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu
XX Jubileuszowych Dni Łazarza

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

składa

KOMITET ORGANIZACYJNY DNI ŁAZARZA

Copyright (c) 2006-2022 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt