Serdecznie witamy na stronach Klubu Osiedlowego "Krąg" - Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu... w sezonie kulturalno-oświatowym 2022-2023   ***   Po wakacyjnej przerwie, Klub rusza już 04.09.2023! Zapraszamy!
AKTUALNOŚCI
sezon 2022/2023
sezon 2021/2022
sezon 2020/2021
sezon 2019/2020
sezon 2018/2019
sezon 2017/2018
sezon 2016/2017
sezon 2015/2016
sezon 2014/2015
sezon 2013/2014
sezon 2012/2013
sezon 2011/2012
sezon 2010/2011
sezon 2009/2010
sezon 2008/2009
sezon 2007/2008
sezon 2006/2007
sezon 2005/2006
sezon 2004/2005
2021/2022 - Marzec
2022-03-22
WOŚP dla Wolnej Ukrainy!
WOŚP dla Wolnej Ukrainy!
Wydarzenia ostatnich miesięcy, dni, nie napawają optymizmem. Pandemia, wojna... Nadzieja jednak nie umiera - wszystko zależy od Nas samych. Od Ciebie i ode mnie.
Dowodem na to, że można zmieniać Nasz Świat na lepsze, jest dzień w którym choć na chwilę wszystko się zmienia. To dzień, 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Sami udowadniamy sobie, że warto pomagać, że w jedności siła, że to od Nas zależy Nasza przyszłość. Po raz kolejny Polska "zagrała" najpiękniej jak mogła. Setki wolontariuszy, setki koncertów, setki czerwonych serduszek i niezliczona ilość otwartych serc. I Łazarz jak co roku nie był obojętny ...
Nasi wolontariusze, mimo bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych, dzielnie, z radością i uśmiechem na twarzy przemierzali ulice miasta zbierając środki dla osób najbardziej potrzebujących. Na wynik czekamy z niecierpliwością. 1 kwietnia (to nie żart)) dowiemy się jaką sumą Łazarz zasilił konto Fundacji. Gramy do końca Świata... i jeden dzień dłużej...
2022-03-22
Michał Najgrakowski - nestor poznańskiego harcerstwa, nie żyje...
Michał Najgrakowski - nestor poznańskiego harcerstwa, nie żyje...

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego Przyjaciela i Wielkiego Trzynastaka druha harcmistrza Michała Najgrakowskiego - nestora wielkopolskiego harcerstwa, członka Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Druh Michał Najgrowski przez większość swego życia związany był z Poznańską Czarną Trzynastką.  Był autorem wielu książek i artykułów poświęconych historii harcerstwa poznańskiego, a także kilkutomowego cyklu Z dziejów „Czarnej Trzynastki”.

Dla wielu pokoleń Poznańskiej Czarnej Trzynastki”, czy członków Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP obecność dh Michała w wielu inicjatywach była rzeczą naturalną i zaszczytną. Jego spokój i kompetencje instruktorskie, a także, co nie jest bez znaczenia, umiejętności jasnego i rozważnego spojrzenia na historię harcerstwa powodują, że hm. Michał Najgrakowski jest wzorem dla wielu członków Komisji, tych z wieloletnim stażem i tych młodych, poznających tajniki pracy archiwalnej a także działalności autorskiej.

Michał Najgrakowski urodził się 31 maja 1927 roku w Poznaniu i z tym miastem związał swoje życie na długo. Rozpoczynając swoją edukację szkolną rozpoczął również swoją przygodę z harcerstwem. Prywatna Szkołę podstawowa om. Św. Zofii w Poznaniu ukończył w czerwcu 1939 roku. 15 września 1935 roku został zuchem w 1. Samodzielnej Gromady Zuchowej „Dzielnych Lotników” w Poznaniu. Wojna niestety przerwała dzieciństwo dh. Michała i został on zmuszony jako trzynastolatek podjąć pracę zawodową. Kilka razy zmieniał miejsce pracy, ale z perspektywy późniejszych decyzji zawodowych ważnym jest fakt, że był początkowo uczniem kreślarskim a potem kreślarzem w Deutsche Waffen- und Minitionsfabriken w Poznaniu. Koniec wojny dał mu szanse na kontynuowanie nauki. W dwa lata (1945-1947) nadrabia stracony czas i kończy gimnazjum i liceum Św. Jana Kantego w Poznaniu. Absolwentem tego liceum przed wojną był Florian Marciniak.

21 maja 1945 roku wstępuje do jednej z legendarnych drużyn „Poznańskiej Czarnej Trzynastki im. Hetmana Jana Zamoyskiego” by związać z nią swą służbę praktycznie do chwili obecnej (jest autorem monografii drużyny pt. Z dziejów „Czarnej Trzynastki”). Przyrzeczenie składa w sierpniu 1945r. O zaangażowaniu w pracę drużyny świadczy fakt, że już po roku zostaje jej drużynowym na najbliższe cztery lata. Ważnym wydarzeniem było wstąpienie do korpusu instruktorskiego ZHP i uzyskanie stopnia przewodnika poświadczonego Rozkazem Kom. Chor. Wlkp. L.11/1945-47 z datą 18 sierpnia 1947 roku. W tym samym roku postanawia kontynuować naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu, jednak po roku rezygnuje. Do studiów wraca w 1950 roku i tym razem podejmuje je na Uniwersytecie Poznańskim, na Wydziale Nauk Przyrodniczych, na kierunku geografia. ]

Po ukończeniu studiów przenosi się do Warszawy, gdzie podejmuje pracę, początkowo w Instytucie Transportu Samochodowego, a potem jako aspirant (doktorant) na Uniwersytecie Warszawskim. W lutym 1958 roku zostaje mianowany na stopień podharcmistrza a po roku na stopień harcmistrza .

Od 1959 do 2002 roku pracuje w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Bedąc na emeryturze, pozostał aktywny zawodowo, co wyraża się kolejnymi publikacjami np. Miasta Wielkopolski od rozbiorów do początku XXI wieku, Podstawowe informacje historyczno-administracyjne (Warszawa 2008).

Pobyt w Warszawie to nie przerwa w pracy instruktorskiej. Służbę pełnił w kilku warszawskich hufcach: Warszawa - Wawer (1957-1959), gdzie był komendantem hufca, a potem komendantem w Warszawie - Falenicy (1959-1961). Z kolei służbę zastępcy komendanta hufca pełnił w hufcu Warszawa-Saska Kępa (1961) i Warszawa-Praga Południe (1961-1963).

Od 1973 roku do 1989 roku był członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. Pracował również w strukturach Komisji Instruktorskich - Chorągwianej w latach 1981-1985 i Centralnej w latach 1984-1985. Naturalną koleją rzeczy przeniósł swoją aktywność instruktorską do komisji historycznych. Najpierw była to Komisja Historyczna Chorągwi Stołecznej (1984-1998), a po powrocie do Poznania w 1998 roku Komisja Historyczna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Od samego początku do swojej śmierci był jest jednym z bardziej aktywnych członków tej komisji. Włączał się bardzo chętnie w prace archiwalne i publikacyjne. Na tym polu godnym podkreślenia jest bardzo aktywny udział w przygotowywaniu monografii Historia Harcerstwa Wielkopolskiego, gdzie jest członkiem kolegium oraz autorem czwartego tomu pt. Powojenna odbudowa harcerstwa. Lata 1945-1950 (Poznań 2008). O stopniu aktywności dh. M. Najgrakowskiego świadczy również imponująca ilość obozów i kursów, w których w większości przypadków pełnił funkcję komendanta. (na podstawie tekstu Zbigniewa Pilarczyka hm.)

2022-03-21
Przechadzka... przyrodnicza po "botaniku"
Przechadzka... przyrodnicza po
Wiosna tuż, tuż.... Ale, czy aby napewno? Nasza klubowa - przyrodnicza rodzina miłośników natury, postanowiła przekonać się  o tym na własne oczy.
W tym celuskrzyknęliśmy się i... po krótkiej naradzie, postanowiliśmy odwiedzić poznański Ogród Botaniczny i sprawdzić czy wiosna faktycznie już do Nas zawitała i czy możemy przywitać ją z otwartymi ramionami. Obawy okazały się płonne! Ogród powoli się zieleni, na drzewach można zaobserwować pierwsze listki, na trawnikach zauważyliśmy kwiaty. Nawet ptaki uraczyły nas wspaniałym koncertem.
Dzieci wraz z rodzicami przy okazji spaceru miały okazję wziąć udział w terenowej grze przyrodniczej, dotyczącej właśnie naszych najmniejszych Przyjaciół, w dodatku tak uroczo rozśpiewanych. Zachęceni śpiewem, promieniami słońca, kojącą zielenią wchodzimy "radosnym krokiem" w najpiękniejszą porę roku: "Wiosna, wiosna, wiosna  ach to Ty..." Fotki z naszej wycieczki w klubowej galerii!
2022-03-17
Telefon porad cyfrowych
Telefon porad cyfrowych

Centrum Inicjatyw Senioralnych oferuje wsparcie w zakresie korzystania z nowych technologii w postaci konsultacji telefonicznych. Pod specjalnym numerem telefonu: 603 489 205 (opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora) trzy razy w tygodniu pracownik Centrum udziela porad cyfrowych. Dyżury: poniedziałek-środa, godz. 10.00-14.00

Wsparcie obejmuje rozwiązywanie problemów z: komputerem, tabletem, smartfonem, aparatem fotograficznym. Konsultanci udzielają m.in. porad jak: wysłać e-maila, zgrać zdjęcia z telefonu, pobrać z Internetu aplikacje i programy (komunikatory) umożliwiające bezpłatne rozmowy i wideo rozmowy. Jak założyć konto na Facebooku i innych portalach społecznościowych. Jak założyć profil tymczasowy, Internetowe Konto Pacjenta, znaleźć w internecie informacje na temat Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Jak dotrzeć do bezpłatnych materiałów do samodzielnej nauki nowych technologii bez wychodzenia z domu, wyszukać w Internecie strony, które oferują aktywne i ciekawe propozycje spędzenia czasu (dopasowane do preferencji i zainteresowań osoby dzwoniącej). A, także pomocy w innych działaniach związanych ze światem informatycznym, ale ograniczonych do takich, które nie wymagają udzielania danych wrażliwych, takich jak: haseł dostępu do kont, nazwiska, numeru PESEL itp.
Na konsultacje nie obowiązują zapisy. Konsultacja jest doraźnym (najczęściej jednorazowym) wsparciem i nie stanowi elementu kursu ani innej formy cyklicznej nauki w zakresie nowych technologii. Czas konsultacji jest dostosowywany do konkretnego zagadnienia i potrzeby, jednak w założeniu pracownik będzie mógł udzielić osobom dzwoniącym minimum trzech porad w ciągu godziny. W imieniu Centrum Inicjatyw Senioralnych serdecznie zachęcamy do skorzystania z propozycji.

2022-03-15
Razem z Ukrainą!
Razem z Ukrainą!

Wydarzenia ostatnich miesięcy, dni nie napawają optymizmem. Pandemia, wojna...
Nadzieja na lepsze jutro jednak nie umiera - wszystko zależy od Nas samych. Od Ciebie i ode mnie. Dowodem na to, że można zmieniać Nasz Świat na lepsze jest, dzień w którym choć na chwilę wszystko się zmienia. Mowa oczywiście o  dniu Finału  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sami udowadniamy sobie, że warto pomagać, że w jedności siła, że to od Nas zależy: "Nasza przyszłość". Po raz kolejny Polska "zagrała" najpiękniej jak mogła. Setki wolontariuszy, setki koncertów, seki czerwonych serduszek i niezliczona ilość otwartych serc. 
... "i  Łazarz jak co roku nie był obojętny ...
Nasi wolontariusze mimo bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych, dzielnie, z radością i uśmiechem na twarzy przemierzali ulice miasta zbierając środki dla osób najbardziej potrzebujących. Na wynik czekamy z niecierpliwością. 1 kwietnia ( to nie żart)) dowiemy się jaką sumą Łazarz zasilił konto Fundacji.
Gramy do końca Świata... i jeden dzień dłużej...

Copyright (c) 2006-2022 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt