UWAGA OD 1 GRUDNIA NASTĘPUJĘ ZMIANA ADRESU MAILOWEGO KLUBU KRĄG   ***   NASZ NOWY ADRES KORESPONDENCYJNY: sekretariat@klubkrag.pl
AKTUALNOŚCI
sezon 2022/2023
sezon 2021/2022
sezon 2020/2021
sezon 2019/2020
sezon 2018/2019
sezon 2017/2018
sezon 2016/2017
sezon 2015/2016
sezon 2014/2015
sezon 2013/2014
sezon 2012/2013
sezon 2011/2012
sezon 2010/2011
sezon 2009/2010
sezon 2008/2009
sezon 2007/2008
sezon 2006/2007
sezon 2005/2006
sezon 2004/2005
Aktualności

2022-09-11
Nowy (bardzo łazarski) Zarząd
Nowy (bardzo łazarski) Zarząd

Obradujący w minioną sobotę w Klubie Krąg Zjazd Oddziału Poznańskiego PTTK wyłonił nowe władze towarzystwa na kolejną pięcioletnią kadencję. Nowym prezesem oddziału został kolega Lech Drożdżyński, do niedawna prezes Zarządu Głównego PTTK, a wcześniej nauczyciel wychowania fizycznego w jednej z łazarskich Szkół Podstawowych.

W kwietniu 2021 roku zmarł Jerzy Rogal, od 2012 roku prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego PTTK współzałożyciel Klubu Górskiego „Grań”, a także założyciel i wieloletni prezes Klubu Turystycznego „Piechur” przy Klubie Krąg. W sobotę 10 września 2022 roku w Kręgu podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Bernarda Chrzanowskiego, dokonano wyboru nowych władz. Prezesem oddziału został kolega Lech Drożdżyński, a wśród członków nowych władz znalazły się także osoby związane od lat z naszym klubem: Janusz Rochowski (członek zarządu) i Marek Peta (jako nowy skarbnik). Poniżej sylwetka nowego prezesa poznańskich turystów...

Lech Drożdżyński - Ukończył Studium Nauczycielskie w Koszalinie o kierunku: wychowanie fizyczne i biologia. Studia odbył na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Tre­nersko - Nauczycielskim, po ukończeniu których w 1978 roku otrzymał tytuł mgr wychowania fizycznego. Pracę zawodową podjął w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Poznaniu. Na tym stanowisku pracował w latach 1968-1979. W latach 1979-1981 był  wizytatorem metodykiem wychowania fizycznego i spor­tu.

W 1993 roku wygrał konkurs ogłoszony przez Wojewodę Poznańskiego i stanął na czele Wy­działu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1996 r. pistował stanowisko wiceprezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w War­szawie. Niezależnie od pracy zawodowej w latach 1971-93 był trenerem koszykówki w Kole­jowym Klubie Sportowym „Lech”. Jako dyrektor WKFiT wykazywał zainteresowanie tury­styką społeczną reprezentowaną przez PTTK, PTSM i TKKF. W 1997 roku wszedł w skład Zarządu Oddziału Poznańskiego PTTK i został wybrany na funkcję wiceprezesa. Na XV Walnym Zjeździe Delegatów PTTK został wybrany w skład Za­rządu Głównego PTTK i powierzono Mu funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Warszawie (2001 - 2005) Na XVI Zjeździe Delegatów PTTK został wybrany prezesem ZG PTTK (2005 - 2009). Lech Drożdżyński był także prezesem Wiel­kopolskiego Związku Jeździeckiego i Stowarzyszenia Sportowego „Hipodrom Wola” w Po­znaniu, członkiem Zarządu i przewodniczącym komisji Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Był wicedyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Copyright (c) 2006-2022 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt