Serdecznie witamy na stronach Klubu Osiedlowego "Krąg" - Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu   ***   Zdzisław Nowak, kierownik Osiedla "Łazarz" SM "Grunwald", laureatem nagrody Człowiek Roku Łazarza (za rok 2020)an Kurek, filmowiec, reżyser telewizyjny, laureatem nagrody Człowiek Roku Łazarza (za rok 2020)   ***       ***   Zdrowych, pogodnych Świat Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą Mieszkańcom naszego Osiedla Rada i Kierownictwo Osiedla Łazarz oraz Klub Krąg SM „Grunwald”   ***   Serdecznie witamy na stronach Klubu Osiedlowego "Krąg" - Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu...w Jubileuszowym sezonie 2020/2021.Uprzejmie informujemy, zajęcia programowe w Klubie Krąg zostają od dnia 15 maja częściowo wznowione. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i charakteru zajęć, które będą mogły odbyć się w Klubie uzyskacie Państwo w sekretariacie naszej placówki.   ***   Uprzejmie informujemy, zajęcia programowe w Klubie Krąg zostają od dnia 8 czerwca częściowo wznowione. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i charakteru zajęć, które będą mogły odbyć się w Klubie uzyskacie Państwo w sekretariacie naszej placówki.Serdecznie witamy na stronach Klubu Osiedlowego "Krąg" - Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu...w Jubileuszowym sezonie 2019/2020.
O KLUBIE
Nagrody Klubu Krąg
Działo się w Klubie
Nagrody dla Klubu
25 lecie Klubu
30 lecie Klubu
Nasi Przyjaciele
Ludzie Kręgu
Felietony
Media o nas
Z klubowej kroniki
Regulaminy
Linki
Polityka Prywatności
Kontakt
Regulaminy

RegulaminyREGULAMIN SEKCJI DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY KLUBIE OSIEDLOWYM KRĄG

Zatwierdzony uchwałą Rady Osiedla "Łazarz" z dnia 23.02.2009 r.

 1. Sekcja Dokumentacji Elektronicznej przy Klubie Krąg zwana dalej sekcją działa w oparciu o statut Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald oraz regulamin Klubu Osiedlowego Krąg.
 2. Celem sekcji jest:
  • Dokumentowanie działalności społeczno - kulturalnej prowadzonej przez Klub Krąg oraz inne placówki społeczno-kulturalne Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald
  • Wykonywanie usługowej działalności fotograficzno-filmowej na rzecz Osiedla Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald oraz innych organów statutowych Spółdzielni
  • Promowanie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald na rzecz jej członków w mediach elektronicznych
  • Wsparcie audiowizualne stron internetowych Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald
 3. Powyższe cele sekcja będzie realizowała poprzez:
  • rejestracje imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Klub Krąg i inne placówki społeczno-kulturalne Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald
  • dokumentację filmową i fotograficzną działalności programowej kół i sekcji działających przy Klubie Krąg i innych placówkach społeczno-kulturalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald
  • dokumentację filmową i fotograficzną na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald ważnych wydarzeń z życia Spółdzielni i jej członków
  • produkcję filmów dokumentalnych, reportaży na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald oraz na rzecz Telewizji WTK
  • rejestracja wywiadów z osobami związanymi ze Spółdzielnią Mieszkaniową Grunwald poprzez działalność społeczną i zawodową
  • Archiwizowanie, przenoszenie na nośniki cyfrowe zbiorów fotograficznych, filmowych prezentujących działalność Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald
 4. Sekcja działa w oparciu o plan pracy zatwierdzany kwartalnie przez Kierownika Klubu po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Społeczno Kulturalną.
 5. Nadzór nad działalnością sekcji w zakresie programowym i finansowym sprawuje Kierownik Klubu
 6. Pracami sekcji kieruje instruktor powołany przez Kierownika Osiedla na wniosek kierownika Klubu
 7. Członkowie Sekcji zobowiązani są do stosowania się do niniejszego regulamin oraz regulaminu pracowni komputerowej i regulaminu Klubu Osiedlowego Krąg.
 8. Regulamin sekcji został zatwierdzony przez Radę Osiedla "Łazarz" SM "Grunwald" uchwałą z dnia 23 lutego 2009 roku i obowiązują od dnia 1 marca 2009 roku.


Copyright (c) 2006-2021 by LT Media Net Sp. z o.o Linki Polityka prywatności Kontakt